آزمون دینی رضایی بقا


228 مستخدمًا

مدیر: محمد رضایی بقا
(مولف جلد۱ میکروطلایی، سیرتاپیاز، مولتی ویتامین گاج)
آزمون های تستی دینی، به طور هفتگی قرار می گیرد.
اگر آزمونی دارید، به پیوی بفرستید تا به نام خودتان قرار داده شود.
@dinozendegikonkour
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 1
زيارة الامس : 0
زيارة لمدة عام : 165
درس۷ دوازدهم ۱۸ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2019/01/16 09:08
درس۷ دوازدهم ۱۸ تست از لرنیتو فقط سوال @dinozendegijame
2019/01/16 09:08
پیش #آزمون #گزینه_دو جمع بندی ترم اول دوازدهم @dinozendegijame
2019/01/16 09:07
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2019/01/11 23:28
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2019/01/11 23:27
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2019/01/09 21:57
درس ۴ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2019/01/07 17:39
درس ۱ تا ۳ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2019/01/02 16:08
👆 منبعی مناسب برای همه 👆جهت #جمع_بندی دین و زندگی کنکور، هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در یک جلد😍 😍😍باتخفیف 50% از #گاج 😳 👌درسنامه نموداری مفید 👌استراتژی های تست زنی با مثال کاربردی 👌آزمون های جمع بندی پوششی 👌پاسخ تشریحی معادل خلاصه درس #مولتی_ویتامین @dinozendegijame
2018/12/31 15:13
درس ۵ و ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/31 10:28
درس ۵ و ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ در اینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/31 10:26
درس ۴ و ۵ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/29 12:44
درس ۴ و ۵ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/29 12:44
درس ۳و۴ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/28 10:07
درس ۳و۴ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/28 10:06
درس ۲و۳ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/26 15:53
درس ۲و۳ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/26 15:52
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2018/12/25 21:50
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2018/12/25 21:49
سوالات هماهنگ امتحان ترم اول دی ماه ۹۷ مجموعه مدارس مجتمع #علامه_طباطبایی @dinozendegijame
2018/12/25 09:22
درس ۱و۲ دوازدهم ۲۰ تست با پاسخ @dinozendegijame
2018/12/24 15:09
درس6 دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم 20 تست از مونتا با پاسخ بی آدرس #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 20:37
درس6 دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم 20 تست از مونتا با پاسخ با آدرس #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 20:36
پیش آزمون۷ #نشانه (مدارس برتر) درس۶ دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 13:10
درس ۳و۴ دوازدهم + درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط پاسخ و کلید ارسالی از استاد مرتضی محسنی کبیر #سرفصل_گزینه_دو
2018/12/09 13:13
درس ۳و۴ دوازدهم + درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد مرتضی محسنی کبیر #سرفصل_گزینه_دو
2018/12/09 13:12
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم با آدرس 25 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:46
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم بی آدرس 25 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:45
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم بی آدرس 20 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:45
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم با آدرس 20 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:44
پیش #آزمون #گزینه_دو سرفصل ۲۳ آذر ۹۷ @dinozendegijame
2018/12/05 11:06
درس ۳و۴ دوازدهم و درس ۱0 تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس سرفصل آزمون #گزینه_دو @dinozendegijame
2018/12/03 17:01
درس ۳و۴ دوازدهم و درس ۱0 تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس سرفصل آزمون #گزینه_دو @dinozendegijame
2018/12/03 17:00
درس۶ دوازدهم + درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/12/01 13:04
سوالات دینی، پیش #آزمون ۶ #نشانه (مدارس برتر) با پاسخ تشریحی #درس5_دین_و_زندگی۱۲ درس ۱ تا ۳ #دین_و_زندگی11 #طراحان @dinozendegijame
2018/11/18 18:03
edit title
2018/11/18 18:03
edit title
2018/11/18 17:54
درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:43
درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:43
درس۴ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:42
درس۴ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:41
جدیدتر درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/12 15:02
جدید درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 18:23
جدید درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 18:23
درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:47
درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:46
درس۵ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:43
درس۵ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:42
درس۱ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/10/28 13:06
درس۱ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/10/28 12:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس دومین آزمون سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس دومین آزمون سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:28
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:24
درس ۱ تا ۳ دوازدهم و درس ۵ تا ۷ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس سرفصل آزمون #قلمچی سطح سوالات: آسان
2018/10/27 15:06
درس ۱ تا ۳ دوازدهم و درس ۵ تا ۷ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس سرفصل آزمون #قلمچی سطح سوالات: آسان
2018/10/27 15:05
درس ۱و۲ دوازدهم و درس ۳و۴ دهم ۲۵ تست از لرنیتو فقط کلید سرفصل آزمون قلمچی ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/25 22:26
درس ۱و۲ دوازدهم و درس ۳و۴ دهم ۲۵ تست از لرنیتو فقط پاسخ سرفصل آزمون قلمچی ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/25 22:26
درس ۱و۲ دوازدهم و درس ۳و۴ دهم ۲۵ تست از لرنیتو فقط سوال سرفصل آزمون قلمچی ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/25 22:25
پیشنهاد ویژه، دین و زندگی دوازدهم سیرتاپیاز گاج، درسنامه ی غنی، بیشترین تعداد تست، سوال امتحانی. مولفین: محمد رضایی بقا، مرتضی محسنی کبیر
2018/10/24 21:35
pin message
2018/10/24 21:28
درس ۲و۳دوازدهم و درس ۹ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:27
درس ۲و۳دوازدهم و درس ۹ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:26
درس ۲و۳دوازدهم و درس ۹ دهم ۲۶ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:24
درس ۲و۳دوازدهم و درس ۹ دهم ۲۶ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:23
درس۳ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:22
درس۳ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:21
درس ۱۰ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:20
درس ۱۰ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:20
درس 4 دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:19
درس 4 دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:18
درس ۱و۲ دوازدهم و درس ۴ تا ۶ دهم ۲۰ سوال از مونتا با پاسخ با آدرس مطابق سرفصل گزینه دو
2018/10/24 21:17
درس ۱و۲ دوازدهم و درس ۴ تا ۶ دهم ۲۰ سوال از مونتا با پاسخ بی آدرس مطابق سرفصل گزینه دو
2018/10/24 21:15
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ و ۱۱ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس
2018/10/24 21:15
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ و ۱۱ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس
2018/10/24 21:11
درس ۱ تا ۳ دهم + درس۱ دوازدهم ۵ تست از لرنیتو، فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/09 10:39
درس ۱ تا ۳ دهم + درس۱ دوازدهم ۵ تست از لرنیتو، فقط پاسخ ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/09 10:39
درس ۱ تا ۳ دهم + درس۱ دوازدهم ۵ تست از لرنیتو، فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر
2018/10/09 10:38
درس ۱ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۱۲ تست با پاسخ از مونتا با آدرس
2018/10/07 17:00
1