مستخدمًا

{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 1
زيارة الامس : 6
زيارة لمدة عام : 108
‍ ‍ ‍ دوستان عزیز الله ابهی نطق (جناب برهان الدین افشین) برنامه ای جهت آشنایی بیشتر با الواح و آثار مبارکه، که بترتیب در کانال «الواح و‌ آثار الهی» تقدیم شما عزیزان خواهد شد . (برنامه - ۱۶) 《 نقش مادر و خانواده در تربیت اطفال 》 حضرت ولی امرالله میفرمایند : ترجیع بر این است که اطفال در منزل باشند و بدست مادران تربیت روحانی بشوند و نه اینکه به پرورشگاه سپرده بشوند . توقیع منیع مورخ ۱۳ نوامبر ۱۹۴۰ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 20:41
"خوانش توقیع قد ظهر یوم المیعاد" 🌹🌹🌹 از بیانات حضرت ولی امرالله الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 18:11
پیام «حامد بن حيدره» به بستگانشان همانطور که مستحضرید برای چندمین بار متوالی دادگاه مسجون عزیز بهائی «حامد بن حیدره» به آینده موکول شده است طی پیامی که ایشان برای بستگانشان ارسال کردند چنین گفته اند: «الله ابهي ..... عزيز جان و روان خوشحال شدم صدایت را شنیدم ...امید وارم همگی خوب و سلامت باشید ... متأسفانه بنده را امروز هم نبردند به محكمة و به اسباب گوناگون بهانه کردند جلسه را به هفته آینده موکول کردند ،، خیر است انشاءالله ما را از دعا فراموش نکنید .. تکبیر را به همه دوستان و أحباب برسانید قربان شما حامد به امید رهایی این یار عزیز و روحانی و هم چنین سایر احبای مسجون از زندان ها @Tolo_E_Carmel
2019/07/02 15:52
‍ ‍ بيانى ازحضرت بهاء الله در بارهُ مظلوميت بهائيان 🌹🌹🌹 "ای دوستان بر شما وارد شده آنچه بر نفس حق وارد شده. الحمدلله ظلم ننمودید و مظلوم واقع شدید. در صدد اذیت نفسی نبودید و به منتهی اذیت مبتلا گشتید. از برای خلق، به کمال شفقت، از حق رحمت خواستید، سطوت نقمت دیدید؛ آزادی خواستید، به اسیری رفتید. جمیع اشجار فردوس به «طوبی لکم» ناطق و اثمار به «بشری لکم» ذاکر. اگر از نفسی ظلمی ظاهر نشود و به غیر ما حَکَمَ بِهِ الله عمل ننماید آنچه بر او وارد شود فی سبیل‌الله آثار آن در ارض، مثل عَلَم بر اتلال، ظاهر و هویدا گردد. یا احبّائی الرّحمن طوبی لکم بما صبرتم و لکم حسن المبدء و المآب. چه قدر محبوب است بلایاء در سبیل مالک اسمآء و چه قدر باثمر است رزایا در ره دوست یکتا. لعمرالله سلطنت عالم به این مقام برابری ننماید و عزّت و ثروت امراء به آن معادله نکند. چه بسیار از لیالی که وحوش و طیور و سباع در اوکار و ایکات و غیاض خود مستریح بودند و شما در دست اعداء مبتلا. وصیت این مظلوم آن که این مقام بلند اعلی را از دست مدهید؛ از شئون انسانیت در هیچ احوال خارج نشوید. اخلاق و اطوار سباع و وحوش را به اهلش واگذارید. بشنوید و نگویید؛ عطا نمایید و در صدد اخذ عطا نباشید. ان‌شاءالله اَمام وجوه هر یک از شما عَلَم عدل و رایة عقل مشاهده شود و البتّه از این اعمال پاک و اخلاق پاکیزۀ طاهره انوار عدل که از ظلم ظالمین محجوب و مستور است به اسم الهی اشراق نماید اذاً ترون الأرض غیر الأرض و تنطق الذّرّات بأعلی‌النّدآء قد أنار افق العدل بشمس ذکر ربّنا المقتدر الظّاهر السّمیع البصیر." مجموعه آثار قلم اعلی شماره ۲۲ ص ۲۹۷ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 13:15
مناجات طلب تایید هوالله 🌹🌹🌹 إلهی ألهی ترانی والهاً منجذباً إلی ملکوتک الأبهی و مشتعلاً بنار محّبتک بين الوری و منادياً بملکوتک فی هذه اّلديار الّشاسعة الأرجاء منقطعاً عّما سواک متوّکلاً عليک تارکاً الراحة و الّرخاء بعيداً عن الأوطان هائماً فی هذه البلدان غريباً طريحاً علی التّراب خاضعاً إلی عتبتک العليا ، خاشعاً إلی جبروتک العظمی، مناجياً فی جنح الّليالى و بطون الأسحار ، متضرعاً، مبتهلاً فی الغدّو و الآصال حتّی تؤيدنی علی خدمة أمرک ّّّ و نشر تعاليمک و اعلاء کلمتک فی مشارق الأرض و مغاربها. رب أشدد أزری و وفقنی علی عبوديتک ّّّ بکّل القوی و لا تترکنی فريدا وحيدا فی هذه الّديار رّب آنسنی فی وحشتی و جالسنی فی غربتی إّنک أنت المؤيد لمن تشاء علی ما تشاء و إّنک أنت القوي القدير. عبدالبهاء عباس مجموعه مناجات هاى حضرت عبدالبهاء ص 68 - 67 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 10:14
دعا مخصوص خلاصی احباء از سجن إنّهُ لَهُوَالمُقتدِرُ المُختار يا مالِکَ الأسْـماء و فاطِـرَ السّـماء خَلِّصْ أَحِبّاء مِنْ سِـجنِ أَعـداء اِنَّکَ سُـلطانَ القَضـاء و المُشرق مِن اُفُقِ البَـداء يا اَصلَ البَقـاء لَعَمرالبَهاء لا تَقطَعِ الرِّجـاء فَانصُر هـؤلاء اَنتَ الحاکِمُ عَلی ما تَشاء و فِی قَبضَـتِکَ مَلَکوتُِ الإنشاء قَـد شُحِذَ الأنيابَ لِلَحْمِ الأحبابْ اَنَ اْحفِـظَ الأصحابَ يا مالِکَ الـرِّقابْ و الحاکِمُ فِی المَآبْ. الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 02:11
ذکر جمعی 🌹🌹🌹 هل من مفرّج غیرالله ، قل سبحان الله ، هوالله ، کلّ عباد له و کلّ به امری قائمون . با صدای سرکار خانم شیدان طلوعی الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/02 02:10
حضرت عبدالبها مى فرمايند 🌹🌹🌹 بعضى از نفوس مانند سراجى هستند كه بايد آنها را روشن كنند و بعضى خود روشنند ولى ديگران را روشن ننمايند. اما نفوس مباركى هستند كه خود روشنند و ديگران را هم روشن نمايند خود را تربيت كنند و هم نفوس را به راه هدى دلالت فرمايند هر كس با آنها محشور شود چشم بينا و گوش شنوا يابد،آنها نفوس مباركه اند. بدايع الآثار ص ۲۸۸ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 20:11
امةالله ضلع جناب ورقا علیه بهاءالله 🌹🌹🌹 به نام دانندۀ بینا ای ورقه، انشاءالله از اریاح ارادۀ سدره متحرّک باشی و به ذکرش ناطق. اگر آفتاب عنایت الهی بر تو بتابد و به مقامی فائز شوی که اطوار ورقات فردوس را مشاهده نمایی و نغماتش را بشنوی، البتّه تمام عمر به ذکر حضرت مقصود ناطق شوی و حیات و بقای خود را در ثنای محبوب عالم صرف نمایی. چه مقدار از ورقات شب و روز به ذکر سدره مشغول بودند، لکن چون سدره ظاهر شد، کلّ از سموم اوهام ساقط مشاهده شدند، الّا مَن شاء ربّک. قدر این ایّام را بدانید و در کلّ احوال شاکر باشید. چه که شما را تأیید فرمود و از کأس عرفانش نصیب عنایت نمود. جمیع آنچه در عالم است به این مقام معادله نمی‌نماید. یشهدُ بذلک مَن ینطِقُ بألحقّ أنّه لا اله إلّ هو العلیم الخبیر. البهآء علیک و علَی الّتی آمنت بالفرد الخبیر. خوشه‌هایی از خرمن ادب و هنر شماره ۵ ص۸ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 20:11
‍ اتحاد میان احبا 🌹🌹🌹 قسم به اسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی به شئونات عرضيه ناظر باشد بايستيد بر امر الهی و با يکديگر بکمال محبّت سلوک کنيد . خالصاً لوجه المحبوب حجبات نفسانيّه را به نار احديّه محترق نمائيد و با وجوه ناظره مستبشره با يکديگر معاشرت کنيد کلّ سجايای حق را به چشم خود ديده‌ايد که ابداً محبوب نبوده که شبی بگذرد و يکی از احبّای الهی از اين غلام آزرده باشد قلب عالم از کلمه الهيّه مشتعل است حيف است به اين نار مشتعل نشويد انشاء اللّه اميدواريم که ليله مبارکه را ليلة الاتّحاديه قرار دهيد و کلّ با يکديگر متحد شويد و به طراز اخلاق حسنه ممدوحه مزيّن گرديد و هَمّتان اين باشد که نفسی را از غرقاب فنا به شريعه بقا هدايت نمائيد و در ميانه عباد به قسمی رفتار کنيد که آثار حق از شما ظاهر شود چه که شمائيد اوّل وجود و اوّل عابدين و اوّل ساجدين و اوّل طائفين فو الّذی انطقنی بما اراد که اسمآء شما در ملکوت اعلی مشهورتر است از ذکر شما در نزد شما گمان مکنيد اين سخن وهم است يا ليت انتم ترون ما يَری رّبکم الرّحمن من علوّ شأنکم و عظمة قدرکم و سموّ مقامکم نسأل اللّه بان لا تمنعکم انفسکم و اهواؤکم عمّا قدّر لکم ... حضرت بهاءالله منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله ص ۲۰۳ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 11:21
‍ هوالابهی 🌹🌹🌹 خداوندا مهربانا کریما رحیما ، ما بندگان آستان توئیم و جمیع در ظلّ وحدانیت تو ، آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و ابر عنایتت بر کلّ میبارد ، الطافت شامل کلّ است و فضلت رازق کلّ جمیع را محافظه فرمائی و کلّ را بنظر مکرمت منظور داری ، ای پروردگار الطاف بی پایان شامل کن نور هدایت برافروز چشمها را روشن کن دلها را سرور ابدی بخش ، نفوس را روح تازه ده و حیات ابدیّه احسان فرما ابواب عرفان بگشا نور ایمان تابان نما در ظلّ عنایتت کلّ را متحد کن و جمیع را مُتّفق فرما تا جمیع انوار یک شمس شوند امواج یک دریا گردند ، اثمار یک شجر شوند از یک چشمه نوشند از یک نسیم به اهتزاز آیند از یک انوار اقتباس نمایند توئی دهنده و بخشنده و توانا . ع ع مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص ۵۲ - ۵۳ با صدای سرکار خانم شکوه رضایی الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 10:02
هوالابهی 🌹🌹🌹 خداوندا مهربانا کریما رحیما ، ما بندگان آستان توئیم و جمیع در ظلّ وحدانیت تو ، آفتاب رحمتت بر کلّ مشرق و ابر عنایتت بر کلّ میبارد ، الطافت شامل کلّ است و فضلت رازق کلّ جمیع را محافظه فرمائی و کلّ را بنظر مکرمت منظور داری ، ای پروردگار الطاف بی پایان شامل کن نور هدایت برافروز چشمها را روشن کن دلها را سرور ابدی بخش ، نفوس را روح تازه ده و حیات ابدیّه احسان فرما ابواب عرفان بگشا نور ایمان تابان نما در ظلّ عنایتت کلّ را متحد کن و جمیع را مُتّفق فرما تا جمیع انوار یک شمس شوند امواج یک دریا گردند ، اثمار یک شجر شوند از یک چشمه نوشند از یک نسیم به اهتزاز آیند از یک انوار اقتباس نمایند توئی دهنده و بخشنده و توانا . ع ع مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص ۵۲ - ۵۳ با صدای سرکار خانم شکوه رضایی الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 10:02
الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/07/01 10:00
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 151 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 23:23
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 147 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 23:23
حضرت عبدالبهاء میفرمایند 🌹🌹🌹 از فضل جمال ابهی روحی لأحبّائه الفدآء صبح است نه شام نور است نه ظلام بشاراتست نه حسرات مسرّاتست نه سکرات چه که فضل او عظيم است و سلطنت او مستديم. فيض او مستمرّ است و سرير او مستقرّ. تاج او وهّاج است و سراج او هادی منهاج. پس ای دوستان بياييد دست در آغوش يکديگر نمائيم و چون گروه ملائکه حول عرش رحمانيّت طواف نمائيم و تری الملائکة حافّين حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم. عرش او امر اوست و سرير حکومت او احکام و شريعت او. به خدمت پردازيم و ابواب هدايت بگشائيم. ع ع منتخبات مکاتیب ج ۶ ص ۴۰۹ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 21:32
انسان نباید از کسی توقّع داشته باشد 🌹🌹🌹 از جمله مفاد بیانات مبارک این بود که، "احبّای الهی باید سعی کنند که بندۀ جمال مبارک باشند تا مشارٌ بالبَنان باشند و در امور دنیویّه اهمّیت ندهند؛ زیرا می‌گذرد. اگر دو نفر از احبّاء دربارۀ امور دنیا اختلاف بکنند، هر دو ساقط می‌شوند. هرچند ملتفت نیستند، فیوضات الهیّه و تأییدات صمدانیّه قطع می‌شود. الحمدلله احبّاء از همه راحت‌تر هستند. حالا جمیع مردم در تعبند و احبّاء راحت و معذلک راضی نیستند. به عکسِ پیش، که مردم همه راحت بودند و احبّاء در صدمه و تعب، معذلک شاکر و ممنون بودند. انسان نباید از کسی توقّع داشته باشد. باید همیشه خود را مقصّر بداند و بگوید آنچه باید از دستم بر آید بر نیامد." بدیع بشرویی در ظلّ شجرۀ میثاق ص ۲۸۶ - ۲۸۷ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 21:32
شعری در وصف جناب انیس 🌹🌹🌹 شعر و دکلمه : جناب نادر عطوفی الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 14:23
‍ رویای درویش قهرالله 🌹🌹🌹 وقتی حضرت اعلی در چهریق زندانی بودند درویشی از هند به چهریق آمد و به حضور مبارک حضرت اعلی مشرف گردید . به محض اینکه به شرف لقا فائز گشت به حقانیت امر مبارک اقرار کرد و ایمان خود را علنی نمود و در اسکی شهر به تبلیغ امر پرداخت و با نهایت حرارت مردم را هدایت می کرد . حضرت اعلی او را قهرالله نامیدند . همه نفوسی که با او ملاقات می کردند به کمال شخصیت و قوت ایمان او اقرار داشتند . بعضی را گمان چنین بود که این درویش مبین دین الهی است ولی خود ابدا مدعی این مقام نبود . درویش قهرالله می گفت زمانیکه در هند اقامت داشتم و جزو کارکنان یکی از نواب های معروف بودم حضرت باب در عالم رویا به من ظاهر شده فرمودند: این زر و زیور را از خود دور کن و به قلعه چهریق که در آذربایجان است بیا مرا ملاقات کن و به محضر محبوب قلب خود بشتاب . من هم امر او را اطاعت کردم و آمدم و به مقصود قلبی خود رسیدم . قبل از اینکه محمد شاه دستور صادر کند که حضرت اعلی را به تبریز ببرند حضرت اعلی توسط عظیم به درویش قهرالله اطلاع دادند که به هندوستان مراجعت کند . امر مبارک که به درویش قهرالله رسید بدون درنگ اطاعت کرد و به راه افتاد . بعضی می خواستند که با او در این سفر همراهی کنند به آنها میگفت شما طاقت مشقات سفر را ندارید و اگر بیائید در بین راه حتما هلاک خواهید شد . از این گذشته حضرت باب امر فرمودند که من تنها به وطن خود مراجعت کنم . بعضی برای مصارف سفر او وجوهی میدادند برخی لباس به او می دادند ولی از هیچکس چیزی قبول نمی کرد تنها و پیاده عصائی به دست گرفت و رفت . هیچکس ندانست که بر سر او چه آمد و خاتمه احوالش معلوم نیست . تاریخ نبیل ص ۲۴۵ عکس 👇 قلعه چهریق (چاه ریگ) که حضرت ربّ اعلی تقریباً تمام دو سال آخر حیات عنصری را در این قلعه که در شمال غربی ایران، در منطقۀ ارومیه واقع است سپری فرمودند. الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 14:23
‍ هوالابهی 🌹🌹🌹 ای جانفشان يار بی نشان هزار عارفان در جستجوی او ولی محروم و مهجور از روی او ، اما تو يافتی تو شناختی تو نرد خدمت باختی و كار خود ساختی و عَلَم فوز و فلاح افراختی. طُرفه حكايتی و غريب بشارتی. آنانكه جستند نيافتند، آنانكه نشستند يافتند. استغفرالله جستجويشان جستجوی سیراب بود نه تشنگان و طلبشان طلب عاقلان بود نه عاشقان. عاقلان خوشه چين از سرّ ليلی غافلند کاین كرامت نيست جز مجنون خرمن سوز را عاشق نشسته به از عاقل متحرك. والبهاء عليك ع ع منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 104 شماره 151 با صدای جناب بهزاد خوش مشرب الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 10:56
هوالابهی 🌹🌹🌹 ای جانفشان يار بی نشان هزار عارفان در جستجوی او ولی محروم و مهجور از روی او ، اما تو يافتی تو شناختی تو نرد خدمت باختی و كار خود ساختی و عَلَم فوز و فلاح افراختی. طُرفه حكايتی و غريب بشارتی. آنانكه جستند نيافتند، آنانكه نشستند يافتند. استغفرالله جستجويشان جستجوی سیراب بود نه تشنگان و طلبشان طلب عاقلان بود نه عاشقان. عاقلان خوشه چين از سرّ ليلی غافلند کاین كرامت نيست جز مجنون خرمن سوز را عاشق نشسته به از عاقل متحرك. والبهاء عليك ع ع منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 104 شماره 151 با صدای جناب بهزاد خوش مشرب الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 10:56
الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 10:55
برنامه ای از گروه « آئین نوین جهانی » « گلبن ایمان » برنامه ای در راستای ایجاد و تحکیم شور و نشور روحانی موضوع جلسه پنجم : سید یحیی دارابی ملقب به «وحید» (۲) اجراء : جناب نادر عطوفی @GolboneImanANJahai الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 02:30
برنامه ای از گروه « آئین نوین جهانی » « گلبن ایمان » برنامه ای در راستای ایجاد و تحکیم شور و نشور روحانی موضوع جلسه پنجم : سید یحیی دارابی ملقب به «وحید» (۱) اجراء : جناب نادر عطوفی @GolboneImanANJahai الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 02:30
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 145 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 00:22
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 143 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/30 00:22
هوالله 🌹🌹🌹 دين اللّه فی الحقيقه عبارت از اعمال است، عبارت از الفاظ نيست؛ زيرا دين اللّه عبارت از علاج است. دانستن دواء ثمری ندارد بلکه استعمال دواء ثمر دارد. اگر طبيبی جميع ادويه را بداند امّا استعمال نکند چه فائده دارد. تعاليم الهيه عبارت از هندسه و خريطه بنا است اگر هندسه شود و خريطه کشيده گردد و ساخته نشود چه ثمری دارد. تعاليم الهی بايد اجرا گردد، بايد عمل شود. مجرد خواندن و دانستن ثمری ندارد. خطابات حضرت عبدالبهاء ج ۱ ص ۱۰۵ - ۱۰۶ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 18:33
حضرت عبدالبهاء در لوحی کوتاه توضیح می‌فرمایند 🌹🌹🌹 در آثار مبارکه زیارت میکنیم که دارای استعداد هستند کلام الهی را می‌پذیرند و باید اینگونه نفوس را یافت و کلام الهی را القا کرد. اینگونه افراد دارای سه خصیصه هستند. در آثار مبارکه زیارت می‌کنیم که افرادی که دارای استعداد هستند کلام الهی را می‌پذیرند و باید اینگونه نفوس را یافت و کلام الهی را القا کرد. اینگونه افراد دارای سه خصیصه هستند. حضرت عبدالبهاء در لوحی کوتاه توضیح می‌فرمایند: هوالله ای متوجّه به ملکوت ابهی فیض نامتناهی الهی چون فیضانِ ابر نیسانی و ریزش سحاب آذاری بود. ولی اراضی طیّبۀ مبارکه از این فیض مستفید گردد، امّا اراضی جُرُزه محروم ماند. یعنی این فیض تأثیری نبخشد و انبات ننماید. پس باید کوشید استعداد پیدا کرد. استعداد، انقطاع و روحانیت و توجّه است. ع ع مکاتیب عبدالبهاء ج ۵ ص ۱۰۲ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 11:50
هوالابهی 🌹🌹🌹 ای ناظر به ملکوت ابهی، اگر طالب جمال ذوالجلالی تشبّث به ذيل رضا بجو و اگر تشنه سلسبيل حياتی از معين صافی صدق و وفا بنوش. اگر سالک سبيل نجاتی باديه اشتياق بپيما و اگر ناظر به ملکوت ابهائی از بشارات ملأ اعلی رخی روشن نما و اگر متوسّل به ذيل هدائی در گلشن توحيد رخی بيفروز و اگر مصطلی از قبسه شعله سينائی آتش حبّی برافروز و اگر مجنون صحراء اشتياقی به نار عشق بسوز و اگر مفتون روی دلجوی محبوب آفاقی سر پرشوری بجو و آتش جانسوزی بخواه. واله و شيدا شو سرگشته و رسوا شو تا نامت محرّک قلوب قدسيان گردد و شامت روشنتر از صبح خاکيان. چشم به نور قديم بينا گردد گوش به استماع کلام ربّ مجيد شنوا شود دل جنّت ابهی گردد و گِل گل و ريحان اهل وفا. جميع اين مراتب حصولش منوط به ثبوت بر عهد و ميثاق اللّه. و البهاء عليک. ع ع مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۶ ص ۵۰ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 11:50
{ ربّنا و ملاذ نا Our God and our refuge } 🌹🌹🌹 از آثار حضرت ولی امرالله مضمون : مناجات حضرت ولی امرالله الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 10:06
هوالله 🌹🌹🌹 رَبَّنا ومَلاذَنا ........ مضمون : مناجات حضرت ولی امرالله الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 10:06
مناجات حضرت ولی امرالله 🌹🌹🌹 هوالله رَبَّنا ومَلاذَنا... با صدای جناب بهنام روحانی فرد الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 10:03
هوالله 🌹🌹🌹 رَبَّنا ومَلاذَنا أَزِلْ كُرُوبَنَا بِبُزُوغِ شَمْسِ وَعْدِكَ الكَرِيمِ وَخَفِّفْ هُمُومَنا بِنُزُولِ مَلائِكَةِ نَصْرِكَ المُبِينِ وَأَنِرْ أَبْصَارَنا بِمُشَاهَدَةِ آياتِ أَمْرِكَ العَظِيمِ. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً مِنْ لَدُنْكَ. رَبَّنا افْتَحْ عَلَى وُجُوهِنَا أَبْوابَ السَّعَادَةِ وَالرَّخَاءِ وَأَذِقْنَا حَلاوَةَ الهَنَاءِ وَارْفَعْنَا مَقَاماً أَنْتَ أَوْعَدْتَنا بِهِ فِي صُحُفِكَ وَكُتُبِكَ. إِلَى مَتَى يا إِلهَنا هَذَا الظُّلْمُ وَالطُغْيانُ، إِلَى مَتَى هذا الجَوْرُ وَالعُدْوانُ. هَلْ لَنَا مِنْ مَأْمَنٍ إلاَّ أَنْتَ، لا وَحَضْرَةِ رَحْمَانِيَّتِكَ. أَنْتَ مُجِيرُ المُضْطَرِّينَ، أَنْتَ سَمِيعُ دُعَاءِ المَلْهُوفِينَ، أَدْرِكْنا بِفَضْلِكَ يا رَبَّنا الأَبْهى وَلا تُخَيِّبْ آمَالَنَا يا مَقْصُودَ العَالَمِينَ وأَرْحَمَ الرَّاحِمْينَ. بنده آستانش شوقی مجموعه مناجات حضرت ولی امرالله، صفحه 42 با صدای جناب بهنام روحانی فرد الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 10:03
الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/29 10:00
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 139 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 20:51
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 135 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 20:51
هوالله 🌹🌹🌹 ای جوينده حقّ، يابنده شو تا پاينده گردی. زنهار امتحان منما زيرا کفّه ميزان تحمّل اين ثقل اعظم ندارد و زنجير و حبل متين گسيخته شود ترازو را خورد و ريز نمايد ميزان خلق مانند خردل است، امتحان حقّ بمثابه جبل. خردل تحمّل جبل نتواند البتّه مضمحل گردد؛ امّا انشاءاللّه تو گوش هوشت باز است و به نشانه و اشاره البتّه به مقصودت پی ميبری دقّت نما سخت است ولی قدرت حقّ سهل و آسان نمايد. اميد وطيد است ولی در پنجه تقدير مفوّض. آينده جو پاينده خواه زيبنده باش جوينده گرد. و عليک التّحيّة و الثناء. ع‌ع مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۸ ص ۷۶ - ۷۷ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 17:30
هو الابهی 🌹🌹🌹 اقرأ هذا الدّعاء فی كلّ صباح و مساء سُبحانك اللّهُمَّ يا اِلهی أسألك باسمك الاعظم الّذی به اشرقت شمس امرك عن افق وحيك بأن لا تجعلنا محروماً من نفحات الّتي تمرّ عن شطر عنايتك ثمّ اجعلنا يا إلهی خالصاً لوجهك و منقطعاً عمّا سواك ثمّ احشرنا في زمرة عبادك الّذين ما منعتهم اشارات البشريّة عن التّوجّه الی المنظر الأحديّة أي ربّ فادخلنا في ظلّ رحمتك الكبری ثمّ احفظنا من عبادك الّذين كفروا باسمك الأبهی و أشربنا زلال خمر عنايتك و رحيق فضلك و الطافك و انّك أنت المقتدر علی ما تشاء و انّك أنت الغفور الرّحيم أي ربّ فاستقمنا علی حبّك بين خلقك لأنّ هذا أعظم عطيّتك لبريّتك و انّك أنت أرحم الرّاحمين ادعیه حضرت محبوب، صفحه ۱۹۸ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 17:30
‍ فی‌الحقیقه سید محسن همان " طلسم اعظم " بود که " عدم تربیت او را از آنچه با اوست محروم نموده " بود . در تربتی " جواهر آن به عرصۀ شهود " آمد . ( همان ، ص 12 ) باری ، غروب همان روز ابوالقاسم به بازار رفته بود . ناگهان سید محسن او را دید و صدا زد . ابوالقاسم نزد او رفت . سید محسن گفت ، " فلانی ، به عیالم گفت یا باید بابی شود یا این که او را طلاق می‌دهم . او جواب داد ، « آخر من نمی‌دانم بابی چیست . » شما امشب به منزل ما بیا و با او صحبت کن ." ابوالقاسم گفت ، " من که نمی‌توانم امشب بیایم . " سید محسن گفت ، " غلط می‌کنی ! عیالم منتظر است . حتماً باید بیایی . به علی‌اکبر هم گفتم عیالش را بیاورد ." ابوالقاسم موضوع را به اطّلاع محفل روحانی رساند و کسب تکلیف کرد ، محفل صلاح را در این دیدند که ابوالقاسم به منزل سید محسن برود . شب به منزل سید محسن رفت و تا صبح مذاکرات تبلیغی طول کشید . باری ، سید محسن شرور پس از ایمان به امر مبارک ، یک شب تمام احبّای یزد را به منزلش دعوت کرد . چون یاران گرد آمدند ، در حضور همه برخاست که سخن بگوید ، بغض در گلویش گره خورد . صدایش در نمی‌آمد . ناگهان بغضش ترکید ، اشک چون سیل از دیدگانش روان شد ، هق‌ هق گریه امانش نمی‌داد . بعد از آن که قدری آرام گرفت و بر خود مسلّط شد ، گفت : " من دربارۀ شما بد کردم ، به شما ظلم کردم ؛ هر گونه رنجی را روا داشتم ؛ شما را آزار دادم ؛ خوف و هراس در دل شما انداختم ، آرامش را از شما گرفتم ، مرا حلال کنید و از تقصیراتم بگذرید ." سید محسن بعد از تصدیق امر مبارک با شوقی زایدالوصف زبان به تبلیغ گشود ، امّا لحن او مخصوص خودش بود . با سر پر شوری که داشت آرزوی خدمت بیشتر و فداکاری‌های بزرگتری داشت . سرانجام در مهریز ، از قراء یزد ، به ملکوت ابهی صعود کرد . هرگز معلوم نشد که او را مسموم کردند یا سکته کرد . صعودش موجب تأثر خاطر دوستان و یاران شد . ( با استفاده از مقاله‌ای به قلم جناب ابوالقاسم شیدانشیدی ، مندرج در آهنگ بدیع ، سال شانزدهم ، شماره 8-9 ، ابان و آذر 1340 ، ص228 و 236 تدوین شد . ) الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 12:29
‍ حکایت مرد شرور یزدی و عاقبت او : 🌹🌹🌹 دو ساعت از نیمه شب گذشته بود . در منزل ابوالقاسم را به شدّت می‌کوبیدند . سراسیمه از خواب برخاست و خود را به پشت در رساند . صدای سیّد محسن را از پشت در شنید . موی بر اندامش راست شد . این مرد به شرارت و مردم‌آزاری شهرت داشت . بهائیان را بسیار اذیت و آزار می‌رساند . دار و دسته‌ای از اوباش و اراذل او را همراهی می‌کردند . اعیان شهر یزد نیز از دست او به عذاب بودند . هیچ کس امان نداشت ، همه در بیم و هراس از او به سر می‌بردند . باری ، شنیدن صدای او از پشت در دروازه‌ دل ابوالقاسم را به روی خوف و هراس گشود . ضربان قلبش بالا رفت ، نمی‌دانست چه کند و نمی‌دانست این وقت شب منزل او چه کار دارد ، مرتّب باعربده و فریاد امر به باز کردن در می‌کرد ، مجبور شد در را به رویش باز کند . بدون اجازه وارد شد . خشم و غضب از سر و صورتش می‌بارید . گفت ، " ایقان را بیاور ! می‌خواهم بخوانم . " ابوالقاسم رفت کتاب ایقان را آورد . گفت ، " بخوان ! " ابوالقاسم گفت ، "چه بخوانم؟ " سید محسن گفت ، " بخوان ببینم راجع به حسین ابن علی چه نوشته است . " ابوالقاسم کتاب را گشود و فصلی راجع به سلطنت تام خواند . در حین خواندن هر جا لازم بود برایش شرح و توضیح می‌داد . خواندن کتاب و توضیح مندرجات آن تا صبح ادامه یافت ، سید محسن سراپا گوش شده بود ، تدریجاً از آن شدّت و حدّت نخستین کاسته می‌شد . قیافه‌اش تغییر می‌کرد . آنقدر کلمات عالیه و بیانات الهیّه و عبارات آن کتاب جلیل او را شیفته و بی‌قرار کرده بود که زبان از وصفش عاجز است . بالاخره کلام الهی روح ایمان را در او دمید و حیات تازه یافت . کتاب را بوسیده کناری گذاشت و گفت ، " نمازتان را برای من بخوانید . " ابوالقاسم صلات کبیر را برایش تلاوت کرد . گفت ، " این که خیلی بزرگ است ؛ من تا قیامت هم نمی‌توانم آن را حفظ کنم . " ابوالقاسم صلات وسطی را برایش تلاوت کرد . سید محسن گفت ، " همین خوبه ؛ یک نسخه از آن را به من بده ." ابوالقاسم گفت ، " ندارم ." سید محسن گفت ، " غلط می‌کنی که نداری ! برایم بنویس . " خلاصه یک نسخه از نماز را گرفت و خارج شد . داستان ازاین قرار بود قبل از این واقعه ، آخوندی از یکی از دهات وارد یزد شده و موجب رونق بازار سید محسن و یارانش شده بود . یکی از مقدّسین یزد در منزل خود به مدّت چهل روز مجلس روضه‌خوانی به پا کرد و سید محسن و عُمّالش را مأمور گرداندن این مجالس نمود . شب آخر فرا رسید . آخوند موضوع بهائیان را پیش کشید و پس از لعن و طعن و تهمت و افترای بسیار اظهار داشت ، " ایّها النّاس ، بهاءالله کتابی به نام ایقان دارد که در این کتاب از شاه شهیدان ، حسین بن علی ، بدگویی کرده ." سید محسن سخت برآشفت و خشمگین شد . به یکی از یاران خود گفت ، " اسم این کتاب را بنویس . امشب هر طور شده باید این کتاب را پیدا کنم و اگر این مطلبی که آخوند گفت درست باشد ، کار همۀ بهائی‌ها رو یکسره می‌کنم ." حدّ اقل این مرد شرور آنقدر انصاف داشت که در جستجوی کتاب بر آید و مطمئن شود که سخن آخوند درست است . مثل بسیاری از مردمان نادان نبود که تحقیق نکرده هر حرفی را بپذیرند . سید محسن مظهر آن کلام مظهر ظهور الهی بود که فرمودند ، " تالله الحق ، الیوم اگر ذرّه‌ای از جوهر در صدهزار من سنگ مخلوط باشد و در خلف سبعه ابحُر مستور ، هرآینه دست قدرت الهی او را ظاهر فرماید و آن ذرّه جوهر را از او فصل نماید ." ( مائدۀ آسمانی ، ج7 ، ص100 / ج4 ، ص90 ) سید محسن وقت را تلف نکرد . ابوالقاسم شیدانشیدی به بهائی بودن در یزد شهرت داشت . بنابراین او را برگزید و شبانه به خانۀ او رفت و با توپ و تشر او را وادار کرد در خانه را به رویش بگشاید و نهایتاً با شنیدن کلام الهی به حقیقت امر پی برد و مسیر زندگی را تغییر داد . جوهر وجودش که در زیر صدهزار من سنگ پنهان مانده بود ، به ید قدرت الهی به ظهور و بروز رسید . او از آنچه که خداوند در وجودش به ودیعه سپرده بود ناآگاه بود . این است که مظهر ظهور می‌فرماید ، "... لذا سفرا و انبیاء و اصفیاء فرستاد نا ناس را از مقصود تنزیل کتب و ارسال رسل آگاه نمایند و کلّ عارف شوند به ودیعۀ ربّانیه که در ایشان به نفس ایشان گذاشته شده ." ( لوح مقصود ، دریای دانش ، ص11 ) ادامه مطلب در صفحه بعد : 👇👇👇 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 12:29
‍ ‍ ‍ ‍ لوحی از حضرت عبدالبهاء منادی میثاق دعوت میکند اطاعت نمایند 🌹🌹🌹 ای احباء وقتی میآید که از بین شما مفارقت میکنم آنچه باید بکنم کرده ام تا اندازه ای که قوّه داشتم بامر حضرت بهاءالله خدمت کردم شب و روز در مدت حیات آرام نگرفتم بی نهایت آرزومندم ببینم احبای عزیز مسئولیت امر مبارک را بعهده میگیرند هنگام ندا بملکوت ابهی است امروز روز روح و ریحان احباء الله است تمام قوای جسمانی خود را صرف نموده ام و روح حیات من بشارت وحدت اهل بهاست آذان خود را بخاور و باختر به جنوب و شمال متوجه داشته ام تا از آهنگ محبت و الفتی که در مجامع احباء بلند میشود لذت برم ایام حیات من معدود است و دیگر سروری از برای من نمانده خیلی آرزو دارم ببینم احباء مانند سلسلهُ لئالی درخشنده و نجوم منیر و اشعهُ ساطعهُ شمس و غزالان یک مرغزار متحد گردند عندلیب غیبی از برای آنها متغنّی است گوش دهند طیر بهشتی مترنّم است از آن غفلت ننمایند ندای ابهی بلند است باستماع بشتابید منادی میثاق دعوت میکند اطاعت نمایند خیلی مترصّد و مشتاق حصول بشاراتم که بشنوم احباء مجسّمه خلوص و صداقت و محبت و دوستی و روح و ریحانند آیا بدینوسیله احباء قلب مرا مسرور نمیدارند آیا آرزوی قلب را متحقّق نمی سازند آیا بمیل من رفتار نمینمایند آیا اشواق قلبیهُ مرا بموقع اجرا نمی گذارند آیا بندای من گوش نمیدهند من منتظرم و با کمال صبر منتظرم . بهاءالله عصر جدید ص ۷۳ - ۷۴ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 11:02
‍ ‍ ‍ ‍ لوحی از حضرت عبدالبهاء منادی میثاق دعوت میکند اطاعت نمایند 🌹🌹🌹 ای احباء وقتی میآید که از بین شما مفارقت میکنم آنچه باید بکنم کرده ام تا اندازه ای که قوّه داشتم بامر حضرت بهاءالله خدمت کردم شب و روز در مدت حیات آرام نگرفتم بی نهایت آرزومندم ببینم احبای عزیز مسئولیت امر مبارک را بعهده میگیرند هنگام ندا بملکوت ابهی است امروز روز روح و ریحان احباء الله است تمام قوای جسمانی خود را صرف نموده ام و روح حیات من بشارت وحدت اهل بهاست آذان خود را بخاور و باختر به جنوب و شمال متوجه داشته ام تا از آهنگ محبت و الفتی که در مجامع احباء بلند میشود لذت برم ایام حیات من معدود است و دیگر سروری از برای من نمانده خیلی آرزو دارم ببینم احباء مانند سلسلهُ لئالی درخشنده و نجوم منیر و اشعهُ ساطعهُ شمس و غزالان یک مرغزار متحد گردند عندلیب غیبی از برای آنها متغنّی است گوش دهند طیر بهشتی مترنّم است از آن غفلت ننمایند ندای ابهی بلند است باستماع بشتابید منادی میثاق دعوت میکند اطاعت نمایند خیلی مترصّد و مشتاق حصول بشاراتم که بشنوم احباء مجسّمه خلوص و صداقت و محبت و دوستی و روح و ریحانند آیا بدینوسیله احباء قلب مرا مسرور نمیدارند آیا آرزوی قلب را متحقّق نمی سازند آیا بمیل من رفتار نمینمایند آیا اشواق قلبیهُ مرا بموقع اجرا نمی گذارند آیا بندای من گوش نمیدهند من منتظرم و با کمال صبر منتظرم . بهاءالله عصر جدید ص ۷۳ - ۷۴ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 11:02
الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/28 10:17
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 131 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 22:33
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 130 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 22:33
محبّت فیض اعظم است 🌹🌹🌹 جمال مبارک می‌فرمایند، "فاستقِمنا علی حبّک بین خلقک؛ لأنّ هذا اعظمُ عطیّتک لبریّتک." (مضمون: پس ما را بر محبّت خویش بین بندگان ثابت بدار؛ زیرا این بزرگترین هدیۀ تو به بندگانت است.) حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "هرچه محبّت بیشتر، شمس حقیقت جلوه‌اش زیادتر. زیرا اعظم فیض الهی محبّت است. این است که تا محبّت حاصل نشود، هیچ فیضی حصول نیابد." خطابات مبارکه ج ۲ ص ۲۲ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 20:18
محبّت الهی 🌹🌹🌹 عشق الهی و محبّت روحانی انسان را طيّب و طاهر نمايد و به ردای تقديس و تنزيه مزيّن کند و چون انسان به کلّی به حقّ دل بندد و به جمال مطلق تعلّق يابد، فيض ربّانی جلوه نمايد. اين محبّت جسمانی نيست بلکه روحانی محض است نفوسی که ضميرشان به نور محبّت‌اللّه روشن، آنان مانند انوار ساطعند و به مثابۀ نجوم تقديس در افق تنزيه لامع. منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۱ ص ۱۹۷ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 20:18
ای مشتاق عشق ، با من به دیدار عشق بیا 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 20:18
‍ مدارا از دیدگاه تعالیم بهائی 🌹🌹🌹 یکی ازعلل اصلی اختلافات دینی وجنگهای مذهبی در تاریخ ادیان برتری جوئی و فرق گذاشتن بین افراد مؤمن و غیر مؤمن است. پیروان ادیان هریک تصویری از کافر و مشرک و مرتد و یا بعبارتی از دشمن دگراندیش خود ترسیم کرده و آنرا وسیله تبعیض و خشونت قرار میدهند. دراین زمینه تعالیم بهائی عواملی را که موجب تبعیض و دشمنی گشته از میان برداشته و فرهنگ نوینی را بنیان میگذارد که در آن مسئله فرق گذاشتن بین آشنا و بیگانه بکلّی از میان برداشته شده. مهمترین مانع مدارا در جوامع وجود تعصّبات و تقالید یا اعتقادات کورکورانه است. تعصّب به هر گونهای که مطرح گردد، دینی، نژادی، جنسیتی و غیره در آئین بهائی نفی شده. بهائیان خود و فرزندان خود را برای جامعهای بری از تعصّب و کینهورزی و دشمنی تربیت میکنند. در آثار بهائی به تکرار بر ترک تعصّبات به عنوان یکی از تعالیم اصولی تأکید میشود. بفرموده حضرت عبدالبهاء : "از جمله اساس بهاءاللّه ترک تعصّب وطنی و تعصّب مذهبی و تعصّب جنسی و تعصّب سياسی است. زيراعالم بشر به مرض تعصبب مبتلا شده و اين مرض مزمن است که سبب هلاک است. جميع اختلافات و جنگها و نزاعها و خونريزیها سببش اين تعصّب است. هر جنگی که میبينيد يا منبعث از تعصّب دينی است يا منبعث از تعصّب جنسی يا منبعث از تعصّب وطنی يا تعصّب سياسيست. و تا اين تعصّبات موجود عالم انسانی آسايش نيابد. لهذا حضرت بهاءاللّه ميفرمايد اين تعصّبات هادم بنيان عالم انسانی است..." خطابات جلد ١ صفحه ١۵٨ اصول دیگری که مدارا و فراتر از آن شفقت و بردباری را چه در برابر دگراندیشان و چه در درون جامعه بهائی تقویت میکند عبارتند از: تضمین آزادی وجدان – طبق اصول اعتقادات بهائیان، اوّل وظیفه هر انسانی جستجوی حقیقت و انتخاب باور شخصی خود است. این تعلیم از سوئی دخالت مراجع بهائی را در انتخاب دین افراد و تحمیل عقاید به دیگران پیشگیری میکند و از سوی دیگر نشانگر وظیفه و مسئولیت انسانها در قبال باورهایشان است. حضرت بهاءالله میفرمایند: "به حجاب نفس خود را محتجب مسازيد چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال صُنعم مشهود آيد پس در اين صورت هر نفسی بنفسه قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود چه اگر قابل اين مقام نباشد تکليف از او ساقط..." مجموعه الواح مبارکه چاپ قاهره صفحه ١٨۶ برداشتن حکم امر بمعروف و نهی از منکر- بر طبق اعتقادات بهائی هیچ فردی حق تحکیم و امر به دیگری را ندارد. امر به معروف و نهى از منکر مسئلهای درونی و وجدانیست. هر فردی موظّف است در درون خود نفس امّاره خویش را مهارکرده و به معروف امر و از منکر نهى نماید. امر به معروف و نهى از منکر را تنها خداوند به بشر ابلاغ میکند نه بشر به بشر. مشورت و تصمیمگیری جمعی و نهی از اقتدارگرائی فردی- تصمیمگیری از دیدگاه تعالیم بهائی بر اساس همکاری و نفع همگانیست. شرکت کنندگان در مشورت بهائی موظّفند نظریات خود را با کمال آزادی و شفافیت بیان کنند و چنانچه نظر مخالفی ابراز شد اعتراض ننمایند و هدف را خیر عمومی قرار دهند نه امیال شخصی. نهی از مجادله در قول و اعمال خشونت و جنگ وجدال – منش بهائیان در هر زمینهای باید صلحآمیز و با ملایمت توأم باشد. این بیان حضرت بهاءالله بطور مختصر و گویا اصول روش بهائیان را نشان میدهد: "طوبی از برای نفسی که بشنود و نگويد. اگر نيکوئی از کسی بينند به مکافات قيام کنند. اگر ضرّی مشاهده کنند صبرنمايند و بخدا گذارند. ضرب و شتم و جنگ و جدال و قتل و غارت کار درنده‌های بيشهء ظلم و نادانی است. اهل حقّ از جميع آن مقدّس و مبرّا." (آیات الهی، جلد ١ صفحه ٣۶٧) و در جای دیگر: " كل عباد را به نصايح مشفقه نصيحت نموديم كه احدی متعرض احدی نشود و نفسی با نفسی مجادله ننمايد" امر و خلق جلد ٣ صفحه ١٩٢ مسئولیت فردی و نهی از مداخله در مسائل شخصی دیگران – شناخت ارزش انسان بعنوان فردی مستقل و دارای فکر و رأی شخصی یکی از پدیدههای عصر مدرن است که در تعالیم بهائی نیز منظور گردیده. در مسائل و احکام فردی هر شخصی در برابر پروردگار مسئول رفتار خویش است. اهل بهاء از اعتراض بیکدیگر منع شدهاند. بفرموده حضرت بهاءالله درلوح سلمان : "ای سلمان بر احبای حق القا كن كه دركلمات احدی به ديده اعتراض ملاحظه منمائید بلكه به ديده شفقت و مرحمت مشاهده كنيد مگر آن نفوسی كه اليوم در رد الله الواح ناريه نوشته." مجموعه الواح مباركه چاپ قاهره صفحه ۱۵۳ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 10:56
‍ ‍ مناجات برای متصاعدین از حضرت عبدالبهاء 🌹🌹🌹 هوالله ای خداوند بی‌مانند، این مستمند به دَرگَهَت افتاده، شوریده و آشفته، شیفته و دلداده طلبِ آمُرزش از برای مادر مهربان می‌نماید. تو بخشندۀ یگانه و دهندۀ هر آشنا و بیگانه، آمُرزشی فرما تا سبب ریزشِ بارانِ رحمت گردد و پرورشِ جانِ آن کنیزِ محترم. توئی بخشنده و مهربان و توئی پاینده حضرت یزدان. ع ع الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 09:53
‍ ای ربّ توانا 🌹🌹🌹 تو شاهدی که در این لیله ی لیلا بر این عاشقان بی نوا چه وارد گشته و در این سالیان دراز از حین مُفارقت وجه صَبـیحت به چه سوز و گدازی اهل راز دمساز ، ای مولای قدیر افتادگی و بی چارگی آوارگان کویت را مپسند به شدیدالقوی این مشت ضعفاء را تأیید کن و در انجمن عالم ، عزیزانت را عزیز و مقتدر فرما و به تحقق آمال ، این بال و پرشکستگان را سرافراز و مفتخر کن ، تا در این چند روزه ی حیات ، عزّت و رفعت آئینت را به دیده ی عنصری بنگریم و به قلبی شاد و روحی مستبشر به سوی تو پرواز کنیم. تو دانی که نام و نشانی بعد از تو نخواهیم و سرور و شادمانی و کامرانی در این عالم فانی ، دیگر آرزو ننماییم. پس وعدت را وفا نما و جان و روان این خسته دلان را نشئه ای تازه بخش . دیده ی انتظار را روشن کن و جرح قلوب کئیبه را التیام ده . به سرمنزل مقصود ، کاروان های مدینه ی عشقت را به زودی برسان و به ساحت وصالت دردمندان هجرت را بکشان. زیرا در این عالم ادنی جز ظفر و نصرت امرت را نخواهیم و در جوار رحمت کبری جز امید وصالت آمالی در دل نداشته و نداریم . تویی گواه تویی ملجأ و پناه تویی نصرت دهنده ی این جمع بی گناه . بنده ی آستانش شوقی مجموعه مناجات حضرت ولی امرالله، صفحه 15 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 09:53
الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/27 09:49
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 126 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/26 20:30
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج 3 ص 126 🌹🌹🌹 الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/26 20:30
هوالله 🌹🌹🌹 ای عطّار، تا توانی نفحه مشکبار بر عالم نثار کن تا مشام از نافه اسرار معطّر گردد. عطّار به لسان عربی عطر فروش را گويند، لهذا چنين خطاب گرديد و هر چند مشک و عنبر خوشبوی و معطّرند، ولی انتشار آن به مسافتی محدود محصور؛ امّا نافه اسرار شرق و غرب را مشکبار نمايد، زيرا اگر گل گلستان الهی در خاور بشکفد بوی جانبخش در باختر دلهای مرده زنده نمايد. پس ای عطّار در چنين فکری باش تا گل بهشت برين گردی و پر طراوت و لطافت و رنگين شوی. و عليک التّحيّة و الثّناء. ع ‌ع مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج ۸ ص ۱۲۸ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/26 20:30
‍ ‍ از آثار حضرت بهاءالله 🌹🌹🌹 🌹 یا هو یا هو یا هو . سُبحانَکَ یا هُوَ یا مَن هُوَ هُو یا مَن لَیسَ اَحَد الِاّ هُوَ . مضمون : پاک و منزهی تو ای خدا ناپدید ! ای آنکه تنها توئی غیب پنهان ! ای خدائی که در مقام پر جلال و ارجمند تو همه کس فانی است و جز تو کسی نیست . 🌹 یا اَللهُ المُستَغاث . مضمون : ای خداوند فریاد رس 🌹 تَبارَکَ الَّذی بِیِدِهِ المُلک . مضمون : بلند مرتبه و ارجمند است خداوندی که عالم ملک در ید قدرت اوست . 🌹 تَعالی الکَریم ذوالفَضلِ العَظیم مضمون : بلند مرتبه و ارجمند است خداوند کریمی که صاحب فضلی عظیم است . 🌹 سُبحانَکَ یا هُو یا مَن هُوَ هُو یا مَن لَیسَ اَحَدُ الِاّ هُوَ . مضمون : پاک و منزهی تو ای خدا ناپدید ! ای آنکه تنها توئی غیب پنهان ! ای خدائی که در مقام پر جلال و ارجمند تو همه کس فانی است و جز تو کسی نیست . 🌹 هَل مِن مُفرِجٍ غیرالله ؟ قُل سُبحان اَللهِ هوالله کُلُّ عبادُ لهُ و کُلُّ بِاَمرِه قائِمون. مضمون : آیا گره گشا و فریاد رسی جز خدا هست ؟ بگو هرگز ! منزه و مقدس است خدا ، اوست پروردگار یکتا ، همه بندگان او هستند و همه به امر او برپا ایستاده اند . الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/26 12:37
دعای شفا از آثار حضرت بهاءالله 🌹🌹🌹 بِسمه المُهَیمِن عَلی الاَسماء إلهی إلهی، أسألُکَ بِبَحرِ شِفائِک وَ إشراقاتِ أنوارِ نَیّرِ فَضلِکَ وَ بِالإسمِ الَّذی سَخّرتَ بِهِ عِبادَکَ وَ بِنُفوذِ کَلِمَتِکَ العُلیا وَ اقتِدارِ قلَمِکَ الأعلی وَ بِرَحمَتِکَ الّتی سَبَقَت مَن فِی الأرضِ وَالسّماء اَن تُطَهِّرَنی بِماءِ العَطاءِ مِن کُلِّ بَلاءٍ وَ سُقمٍ وَ ضَعفٍ وَ عَجزٍ. أی ربِّ تَری السّائِلَ قائِماً لَدی بابِ جُودِکَ وَ الآمِل مُتَمَسِّکاً بِحَبلِ کَرَمِکَ. أسألُکَ أن لا تُخَیِّبَهُ عَمّا أرادَ مِن بَحرِ فَضلِکَ وَ شَمسِ عِنایَتِکَ. إنَّکَ أنتَ المُقتَدِرُ عَلی ما تَشاءُ، لا الهَ إلاّ أنتَ الغَفُورُ الکَریم . ادعیه حضرت محبوب ص ۱۶۸ الواح و اثار الهي @Alvah_O_Asare_Elahi 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
2019/06/26 10:06
1