آزمون دینی رضایی بقا


296 مستخدمًا

مدیر: محمد رضایی بقا
(مولف جلد۱ میکروطلایی، سیرتاپیاز، مولتی ویتامین گاج)
آزمون های تستی دینی، به طور هفتگی قرار می گیرد.
اگر آزمونی دارید، به پیوی بفرستید تا به نام خودتان قرار داده شود.
@dinozendegikonkour
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 2
زيارة الامس : 1
زيارة لمدة عام : 268
درس ۴ تا ۶ دهم فقط پاسخ و کلید @dinozendegijame
2019/03/18 13:02
درس ۴ تا ۶ دهم فقط ۲۰ سوال 👇پاسخ آزمون در کانال زیر 👇 @azmoondinikonkour
2019/03/18 13:01
درس ۴ تا ۶ دهم فقط پاسخ و کلید @dinozendegijame
2019/03/17 13:55
درس ۴ تا ۶ دهم فقط ۲۰ سوال 👇پاسخ آزمون در کانال زیر 👇 @azmoondinikonkour
2019/03/17 13:53
درس ۱ تا ۳ دهم فقط پاسخ و کلید @dinozendegijame
2019/03/17 01:42
درس ۱ تا ۳ دهم فقط ۲۰ سوال 👇پاسخ آزمون در کانال زیر 👇 @azmoondinikonkour
2019/03/17 01:40
پاسخ سوالات درس ۷ و ۸ دوازدهم + درس ۸ و ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو #سرفصل_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/03/14 13:16
سوالات درس ۷ و ۸ دوازدهم + درس ۸ و ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو #سرفصل_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/03/14 13:15
پیش آزمون موسسه #گزینه_دو مطابق سرفصل #آزمون ۳ اسفند ۹۷ درس خ دوازدهم + درس ۴ تا ۷ یازدهم @dinozendegijame
2019/02/18 23:44
درس ۷ یازدهم #بودجه_گزینه_دو ۲۵ سوال از مونتا بی آدرس @dinozendegijame
2019/02/18 15:51
درس ۷ یازدهم #بودجه_گزینه_دو ۲۵ سوال از مونتا با آدرس @dinozendegijame
2019/02/18 15:44
درس ۷ دوازدهم و درس ۴ تا ۷ یازدهم #سرفصل_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/02/18 11:48
درس ۱ و ۲ یازدهم ۱۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2019/02/14 15:45
درس ۱ و ۲ یازدهم ۱۰ تست از لرنیتو فقط سوال @dinozendegijame
2019/02/14 15:44
درس ۴ و ۵ یازدهم ۱۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ #بودجه_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/02/14 15:44
درس ۴ و ۵ یازدهم ۱۰ تست از لرنیتو فقط سوال #بودجه_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/02/14 15:01
درس ۷ دوازدهم + درس ۴ تا ۷ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_گزینه_دو @dinozendegijame
2019/02/12 23:09
درس ۱۰ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ #بودجه_نشانه @dinozendegijame
2019/02/10 09:53
درس ۱۰ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال #بودجه_نشانه @dinozendegijame
2019/02/10 09:53
درس ۷ و ۸ دوازدهم ۳۰ تست از لرنیتو فقط پاسخ و کلید #بودجه_قلمچی @dinozendegijame
2019/02/10 09:48
درس ۷ و ۸ دوازدهم ۳۰ تست از لرنیتو فقط سوال #بودجه_قلمچی @dinozendegijame
2019/02/10 09:47
درس ۷و۸ دوازدهم + درس ۷ تا ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2019/02/07 20:37
درس ۷و۸ دوازدهم + درس ۷ تا ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2019/02/07 20:36
درس ۷و۸ دوازدهم + درس ۷ تا ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2019/02/05 23:48
درس ۷و۸ دوازدهم + درس ۷ تا ۹ یازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2019/02/05 23:47
درس۷ دوازدهم + درس ۷و۸ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2019/01/23 15:08
درس۷ دوازدهم ۱۸ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2019/01/16 09:08
درس۷ دوازدهم ۱۸ تست از لرنیتو فقط سوال @dinozendegijame
2019/01/16 09:08
پیش #آزمون #گزینه_دو جمع بندی ترم اول دوازدهم @dinozendegijame
2019/01/16 09:07
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2019/01/11 23:28
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2019/01/11 23:27
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2019/01/09 21:57
درس ۴ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2019/01/07 17:39
درس ۱ تا ۳ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2019/01/02 16:08
👆 منبعی مناسب برای همه 👆جهت #جمع_بندی دین و زندگی کنکور، هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم در یک جلد😍 😍😍باتخفیف 50% از #گاج 😳 👌درسنامه نموداری مفید 👌استراتژی های تست زنی با مثال کاربردی 👌آزمون های جمع بندی پوششی 👌پاسخ تشریحی معادل خلاصه درس #مولتی_ویتامین @dinozendegijame
2018/12/31 15:13
درس ۵ و ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/31 10:28
درس ۵ و ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ در اینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/31 10:26
درس ۴ و ۵ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/29 12:44
درس ۴ و ۵ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/29 12:44
درس ۳و۴ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/28 10:07
درس ۳و۴ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/28 10:06
درس ۲و۳ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ @dinozendegijame
2018/12/26 15:53
درس ۲و۳ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال 👇پاسخ دراینجا👇 @azmoondinikonkour @dinozendegijame
2018/12/26 15:52
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط کلید و پاسخ ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2018/12/25 21:50
درس ۱ تا ۶ دوازدهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد محسنی کبیر @dinozendegijame
2018/12/25 21:49
سوالات هماهنگ امتحان ترم اول دی ماه ۹۷ مجموعه مدارس مجتمع #علامه_طباطبایی @dinozendegijame
2018/12/25 09:22
درس ۱و۲ دوازدهم ۲۰ تست با پاسخ @dinozendegijame
2018/12/24 15:09
درس6 دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم 20 تست از مونتا با پاسخ بی آدرس #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 20:37
درس6 دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم 20 تست از مونتا با پاسخ با آدرس #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 20:36
پیش آزمون۷ #نشانه (مدارس برتر) درس۶ دوازدهم + درس ۴ تا ۶ یازدهم #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/16 13:10
درس ۳و۴ دوازدهم + درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط پاسخ و کلید ارسالی از استاد مرتضی محسنی کبیر #سرفصل_گزینه_دو
2018/12/09 13:13
درس ۳و۴ دوازدهم + درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از لرنیتو فقط سوال ارسالی از استاد مرتضی محسنی کبیر #سرفصل_گزینه_دو
2018/12/09 13:12
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم با آدرس 25 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:46
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم بی آدرس 25 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:45
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم بی آدرس 20 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:45
درس6 دوازدهم+ درس4تا6 یازدهم با آدرس 20 تست از مونتا با پاسخ #سرفصل_نشانه @dinozendegijame
2018/12/08 11:44
پیش #آزمون #گزینه_دو سرفصل ۲۳ آذر ۹۷ @dinozendegijame
2018/12/05 11:06
درس ۳و۴ دوازدهم و درس ۱0 تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس سرفصل آزمون #گزینه_دو @dinozendegijame
2018/12/03 17:01
درس ۳و۴ دوازدهم و درس ۱0 تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس سرفصل آزمون #گزینه_دو @dinozendegijame
2018/12/03 17:00
درس۶ دوازدهم + درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/12/01 13:04
سوالات دینی، پیش #آزمون ۶ #نشانه (مدارس برتر) با پاسخ تشریحی #درس5_دین_و_زندگی۱۲ درس ۱ تا ۳ #دین_و_زندگی11 #طراحان @dinozendegijame
2018/11/18 18:03
edit title
2018/11/18 18:03
edit title
2018/11/18 17:54
درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:43
درس ۴و۵ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:43
درس۴ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:42
درس۴ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/18 12:41
جدیدتر درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/12 15:02
جدید درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 18:23
جدید درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 18:23
درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:47
درس۵ دوازدهم و درس ۱ تا ۳ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:46
درس۵ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:43
درس۵ دوازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/11/11 17:42
درس۱ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس @dinozendegijame
2018/10/28 13:06
درس۱ یازدهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس @dinozendegijame
2018/10/28 12:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس دومین آزمون سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس دومین آزمون سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:29
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ با آدرس سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:28
درس۴ دوازدهم و درس ۱۰ تا ۱۲ دهم ۲۰ تست از مونتا با پاسخ بی آدرس سرفصل #نشانه @dinozendegijame
2018/10/27 17:24
1