هاناپ | hanapp


174 مستخدمًا

هاناپ نخستین اپلیکیشن کاربردی همراه با هوش منصوعی مخصوص ناشنوایان قدرتمند فارسی است،که در سال 1397 توسط یک ناشنوا بنیان‌گذاری شد .
هاناپ تا کنون با هزینه‌های شخصی اداره می‌شده و هاناپ وابسته به هیچ شرکت یا سازمان دولتی نمی‌باشد.
پشتیبانی : @Deaf_Support
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 6
زيارة الامس : 2
زيارة لمدة عام : 64
هاناپ نخستین اپلیکیشن کاربردی همراه با هوش منصوعی مخصوص ناشنوایان قدرتمند فارسی است ٬ که در سال 1397 توسط ناشنوا بنیان‌گذاری شد . هاناپ تا کنون با هزینه‌های شخصی اداره می‌شده و وابسته به هیچ شرکت یا سازمان دولتی (بهزیستی و...) یا موسسات ناشنوایان نمی‌باشد [در آینده نیز به همین‌گونه ادامه خواهد داد] هم‌اکنون هاناپ توسط یک گروه جوان فعالیت دارد ! همواره در کنار شما خواهیم بود @deafhanapp
2019/03/30 21:36