هیئت مکتب الزهرا(علیهاسلام) شهرضا


368 مستخدمًا

کانال رسمی هیات مکتب الزهرا (علیهاسلام) شهرضا
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 0
زيارة الامس : 0
زيارة لمدة عام : 13
🏴 ویژه برنامه عزاداری اربعین حسینی •┈••✾هیات مکتب‌الزهرا علیهاالسلام✾••┈• 🔷سخنران:حجة‌الاسلام الصاق 💠مدیحه سرا: حجة‌الاسلام عباسی 📆جمعه ۲۶ مهرماه،ساعت ۲۰ 🕌مهدیه شهرضا @maktabZahraShahreza
2019/10/17 12:20
شور-شهادت امام مجتبی علیه السلام98
حجه الاسلام عباسی
شور-شهادت امام مجتبی علیه السلام98 حجه الاسلام عباسی
2019/10/07 20:35
📎واحد 💠 شهادت حضرت امام حسن علیه السلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/07 20:34
زمینه-شهادت امام مجتبی98
حجه الاسلام عباسی
📎زمینه 💠 شهادت حضرت امام حسن علیه سلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/07 20:33
📎روضه 💠 شهادت حضرت امام حسن علیه سلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/07 20:32
📎سخنرانی 💠 شهادت حضرت امام حسن علیه السلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/07 20:31
شور-شهادت حضرت رقیه علیها سلام98
حجه الاسلام عباسی
📎 شور 💠 شهادت حضرت رقیه علیهاسلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/05 19:00
واحد-شهادت حضرت رقیه 98
حجه الاسلام عباسی
📎واحد 💠 شهادت حضرت رقیه علیهاسلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/05 19:00
📎زمینه 💠 شهادت حضرت رقیه علیهاسلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/05 18:59
📎روضه 💠 شهادت حضرت رقیه علیهاسلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/05 18:59
📎سخنرانی 💠 شهادت حضرت رقیه علیهاسلام ۹۸ 💠 حجة الاسلام عباسی @maktabZahraShahreza
2019/10/05 18:59
🏴 ویژه برنامه شهادت حضرت رقیه علیهاسلام و امام‌حسن مجتبی علیه‌السلام 📆پنجشنبه،جمعه، شنبه؛ ۱۱، ۱۲ و ۱۳مهرماه ⏰ ساعت ۲۰ 🕌مهدیه 🔷💠سخنران و مدیحه سرا: •┈••✾حجةالاسلام‌عباسی✾••┈• @maktabZahraShahreza
2019/10/02 10:56
امون ای دل ای دل...-شام غریبان محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 امون ای دل ای دل... 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
غزل پایانی-شام غریبان-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
واحد-شام غریبان-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 واحد 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
شور1-شام غریبان-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
📎 روضه 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
📎سخنرانی 💠 شام غریبان؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
📎سخنرانی 💠 ظهر عاشورا؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
📎 قرائت زیارت ناحیه مقدسه 💠 ظهر عاشورا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:26
📎 واحد و حماسی 💠 شب عاشوا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:25
غزل پایانی-شب عاشورا-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب عاشوا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:25
📎 زمینه 💠 شب عاشوا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:25
📎 روضه 💠 شب عاشوا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:25
📎سخنرانی 💠 شب عاشورا؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:25
📎 روضه 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
📎سخنرانی 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
زمینه-شب تاسوعا-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
غزل پایانی-شب تاسوعا-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
شور-شب تاسوعا-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 شور 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
📎 واحد و حماسی 💠 شب تاسوعا؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/19 12:24
جانم به حسین و روضه هایش.. گفت شیخی غافل از دنیا و دین روی منبر نکته ای بر سایرین.. کای عزاداران که دل دل میکنید! جای واجب کار باطل میکنید! مردمی که اشکتان هرروزه است! واجب اصلی نماز روزه است! روضه میگیرید هرشب تا سحر غافلید ای شیعیان از این خبر... که حسین بن علی در کربلا شد برای واجبات دین فدا سینه زن هستید با سوز و گداز خواب میمانید هنگام نماز تا به کی باید در این بدعت نشست؟! این عزادارایتان بی فایدست! مستحب است این عزاداریتان سوخت واجب پای کم کاریتان آن میانه پیرمردی مو سپید زد بروی صورتش ناله کشید کای ز مذهب غافل و از دین جدا روی منبر کذب میگویی چرا؟؟ در مرام و مسلک دین شما؟ اصل بهر فرع میگردد فدا؟ اصل امام است و نماز از فرع دین.. اصل را بالا ببین از سایرین! بی امامت دین فقط لفاظی ست.. این نماز و روزه هاتان بازی است.. تا ولایت هست دین با عزت است دین ما اصل و اصولش هیات است این سیاهی ها چه غوغا کرده است! حوزه ها را روضه احیا کرده است. مستحب میخوانی اش ای بی ادب! هرچه واجب زنده از این مستحب! پنج اصل دین و ده تا فرعیات از نماز روزه تا حج و زکات زیر دین روضه های زینب اند روضه ها دار و ندار مذهب اند پس بدان هم نوکری هستی ماست.. هم نماز صبح نوکرها اداست @abbasiyadollah
2019/09/18 00:13
واحد-شب8-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 واحد 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
📎 زمینه 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
ای جانم به بیرق و پرچم و کتیبه...شب8-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 ای جانم به بیرق و پرچم و کتیبه 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
غزل پایانی-شب8-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
ÔæÑ-ÔÈ8-ãÍÑã98-ã˜ÊÈ ÇáÒåÑÇ ÔåÑÖÇ
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 شور 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
📎 روضه 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
📎سخنرانی 💠 شب هشتم؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 14:45
غزل پایانی-شب7-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
واحد و حماسی-شب7-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 واحد و حماسی 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
زمینه-شب7-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
📎 روضه 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
📎سخنرانی 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
شور-شب7-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور 💠 شب هفتم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/08 12:19
غزل پایانی-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:55
شور-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:55
زمینه2-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 زمینه ۲ 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:55
شور2-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور۲ 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:55
📎 روضه 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:54
📎سخنرانی 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:54
واحد وحماسی-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 واحد و حماسی 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:54
زمینه-شب6-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب ششم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/07 17:54
واحد و حکاسی-شب5-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 واحد و حماسی 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
زمینه-شب 5-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
غزل پایانی-شب5-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
شور-شب 5-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
📎 روضه 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
📎سخنرانی 💠 شب پنجم؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/05 18:52
📎 روضه 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
📎سخنرانی 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 حجة الاسلام معزی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
واحد و حماسی-شب 4- محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 واحد و حماسی 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
زمینه-شب 4-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
غزل پایانی-شب 4-محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
شور-شب4- محرم98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سیدمجید کسراوی
📎 شور 💠 شب چهارم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/04 18:21
السلام علیک یااباعبدالله باسلام و آرزوی قبولی توسلات و عرض ادب ها به ساحت مقدس ارباب مان حضرت اباعبدالله علیه السلام. ضمن تشکر از همه دوستانی که با پیام ها و پی ام های محبت آمیز این نوکرحقیر رو مورد لطف خودشون قرار دادند.چون وقت و فرصت نبودتا به همه عزیزان جواب بدم به ذهنم رسید این چندخط رو تقدیم محضرتون کنم. دهه محرم به نیمه نزدیک شده و حال و هوای جلسات از امشب کاملا متفاوت خواهد شد وغم واندوه این ایام ملموس تر میشه. انشالله تحت بیرق سیدالشهدا علیه السلام همه محبان و این حقیر رو از دعای خیر فراموش نکنید. این ناقابل هم در جوار حرم حضرت کریمه علیهاسلام و تحت بیرق امام زمان سلام الله علیه دعاگوی همه عزیزان بالاخص زحمت کشان هیأت هستم. خاک قدم همه عزاداران آقا خاصة دوستانی که حقیر رو مورد مهرخودقراردادند طوطیای چشم است. خادم محبین اباعبدالله علیه السلام:عباسی یاعلی
2019/09/04 06:43
غزل پایانی-شب 3-محرم 98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 غزل پایانی 💠 شب سوم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/03 19:37
واحد- شب 3- محرم 98-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 واحد 💠 شب سوم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/03 19:37
شور-شب 3-مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 شور 💠 شب سوم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/03 19:37
زمینه-شب 3-محرم 98--مکتب الزهرا شهرضا
کربلایی سید مجید کسراوی
📎 زمینه 💠 شب سوم؛ محرم ۹۸ 💠 کربلایی سید مجید کسراوی @maktabZahraShahreza
2019/09/03 19:37
1