🕌مَكْتَبَّ اِمَامَ اَبُوْحَنِيْفَهْ (رَح)🕌


417 مستخدمًا

كانال رسمي ( مكتب امام ابوحنيفه (رح)

جهت پرسش به آیدی پیام دهید 📡
@noroozi42
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 0
زيارة الامس : 0
زيارة لمدة عام : 6
ن ودختران ما تجاوز خواهندکرد. آنچه ما در پیش روی داریم، ستمی فاحش، تعصبی وحشیانه، تازیانه وزنجیرها، زندان، سربریدن وسوختنهاست. اینها مصائبی است که در پیش روی داریم وهدیه‌ی اشخاص ضعیفی است که امروز نمی‌خواهند با عزت بمیرند. اما بخدا سوگند من هرگز آن روز را نخواهم دید ». سپس ناراحت وغمگین مجلس را ترک گفت و به خانه رفت، سلاح پوشید وسوار بر اسب عزیزش پس از پیمودن خیابانهای غرناطه از دروازه «النبیره» خارج شد. ویک تنه برسپاهیان مسیحی حمله کرد تا شهید شد. بدینگونه غرناطه سقوط کرد و در روز دوم ربیع الاول سال ۸۹۷ هـ .ق مسیحیان وارد آن شدند. پرچم مسیحیت در بالای این نقطه از قلمرو اسلام برافراشته شد و اینگونه عمردولت اسلامی در اندلس به پایان رسید. آری! این بود سرگذشت اسف بار و دلخراش غرناطه، و این بود داستان قهرمان آن، موسی بن ابی الغسان. داستان قهرمانی مسلمانی که بهترین نمونه‌ی دلاوری وزیباترین معنی فداکاری، خلوص، جانبازی وشهامت بود. @noroozi41
2019/09/18 22:34
حوادثی دردناک از تاریخ اسلام سقوط غرناطه ) عروس اندلس( از میان حوادث درناک تاریخ اسلام، هیچ حادثه‌ای وحشتناکتر و غم انگیزتر وگریه‌آورتر از سقوط غرناطه – پایتخت اسلام دراندلس( اسپانیا (نیست. غرناطه، قرنها عروس اندلس بود که با «الحمراء» کاخ مجلل و با عظمت خود بر سرنوشت ملتی عظیم حکومت می‌کرد، و با مراکز علمی و مدارسش، نور علم و فنون را به نقاط مختلف شبه جزیره‌ی اسپانیا و جنوب اروپا می‌پاشید. ولی کار آن به جایی رسید که تنها دولت اسلامی در سراسر اسپانیا قرارگرفت، طوری‌که در سال ۸۹۶ هـ..ق خود را تنها دید و از هرگونه یاور محروم ماند. سپاهیان مسیحی از هرطرف آن را محاصره کرده و کاخ با عظمت «الحمرایش» را زیر نظر داشتند. گویی تقدیر برآن بود که گور اسپانیای اسلامی و تمدن درخشان و علوم و فنون و تمام مظاهر مجد و عظمت درآن باشد. اسپانیایی که سالیان درازی خاطره‌ی حکام و امیران و سردارانی مانند عبدالرحمن الداخل وملک ناصر وامیرالمسلمین یوسف بن تاشفین ونبردهایی مانند زلاقه ومنصوره و…بود. مدتی بود دولت اسلام در آن، به سرعت رو به انحلال ونابودی نهاده بود. پایگاه ومرزهای باز مانده‌ی آن پیوسته بدست اسپانیای مسیحی سقوط می کرد.تا اینکه دراواخر قرن پانزدهم میلادی چیزی جز مملکت کوچک غرناطه باقی نمانده بود. در طول سالهای ۸۹۱ تا ۸۹۵ هـ .ق چندین نبرد بین اتحاد مسلح صلیبی به سرکردگی فردیناند و ایزابلا وحکمران غرناطه ابو عبدالله صغیر که در نهایت ضعف وبی یاوری به سرمی‌برد، درگرفت وجنگجویان مسلمان دراثنای این جنگها نهایت رشادت ومردانگی را نشان دادند. طوری‌که باعث وحشت وشگفتی دشمن شده بود، روح سلحشوری درآن لحظات حساس، دروجود جنگجوی بزرگزاده‌ای جلوه‌کرده بود که سرشار از عزم، شجاعت و شهامت بود. این مرد موسی بن ابی الغسان نام داشت که به دشمنی عمیق بامسیحیان شهرت یافته بود. اوسعی داشت روح جنگحویی ودلاوری وتمرین نظامی را درمردم غرناطه بیدارکند. شخصاً فرماندهی ستونهای اعزامی به سرزمین دشمن را بعهده می‌گرفت. زمانی که فردیناند پنجم با انبوه سپاه خود دردشت غرناطه ظاهرشد واز ابوعبدالله خواست تسلیم شود او نیز سران سپاه و وزرا را برای تعیین تکلیف ومشورت فرا خواند. فریاد امیردلاور، موسی برخاست که می گفت: « بگذارید پادشاه مسیحیان بداند که عرب برای اسب سواری ونیزه اندازی متولد شده است. اگر چشم به شمشیرهای ما دوخته، باید آنها را دریافت‌کند وبسیار هم گران دریافت نماید، اما من بهتر می‌دانم که در ویرانه‌های غرناطه بمیرم، ولی در کاخهای مجلل، بحال ذلت درمقابل دشمن دینم، زنده نمانم ». سخنان اوبا فریاد شادی افسران دیگر وحاضران تأیید شد. ابو عبدالله نیز متأثر شد وبه پادشاه مسیحی پیغام دادکه تا سرحد مرگ خواهند جنگید. آری چنین بودکه‌بارها این سردار رشید اسلام با سخنان خود روح دفاع و دلاوری را در قلبهای مرده و بی‌روح، زنده و بیدار کرد. ولی افسوس! ملتی که زندگی باذلت دنیا را برمرگ با عزت ‌در راه دین و اسلام ترجیح دهد، عاقبتی جز ذلت وشکست نخواهد داشت. هنگامیکه بعد از مدتی مسلمانان حاضر به تسلیم شهر و پذیرفتن شروط نصاری شدند- شروط این پیمان درکتاب « نهایه الاندلس وتاریخ العرب المنتصرین » آمده- و وزرا درآن لحظه‌ی حساس تشکیل جلسه داده بودند تا شروط تسلیم را امضاء ودولت وملت خود را محکوم به محو ونابودی نمایند، بسیاری ازحضّار نتوانستند جلوی گریه وناله‌ی خود رابگیرند. ولی موسی که تا آن لحظه گرفته وساکت بود، خطاب به حضّارگفت: « ای بزرگان! شیون کار زنان وکودکان است. ما مردیم وجانهایی داریم که برای ریختن خون آفریده شده است.نه برای ریختن اشک. من می‌بینم که ملت چنان روحیه‌ی خودرا باخته‌که محال است بتوانیم غرناطه را نجات دهیم. ولی یک چیز برای مردان بزرگ وجود دارد وآن هم مرگ شرافتمندانه است. پس بگذارید درحال دفاع از آزادی و انتقام مصائب غرناطه جان بدهیم. عنقریب سرزمین ما فرزندان خود را از زنجیر بیداد دشمن غالب، آزاد خواهد ساخت. اگر یکی از ما نتواند قبری بیابد، که در آن استخوانهایش را بپوشاند. ولی آسمانی که او را بپوشاند، معدوم نمی‌شود. خدا نکند، بگویند اشراف غرناطه ترسیدند از اینکه در راه دفاع از آن بمیرند ». سپس موسی ساکت شد وسکوت مرگ بار بر مجلس حکمفرما شد. ابوعبدالله نگاهش را به اطراف برگردانید، دیدکه یأس برهمه چیره شده و هرگونه حماسه‌ای ازدلهای شکسته فروکش کرده. فریاد الله اکبر و لااله الاالله سر داد وفرمود: چیزی جلوی مشیت خداوندی را نمی گیرد. وبه دنبال او همگی اهل مجلس نیز فریاد زدند وذلت خود را به پای تقدیر نهادند. وقتی موسی دید آنها می‌خواهند شروط تسلیم را امضاء کنند. برخاست وبا خشم فریاد زد:« خود را فریب ندهید، مپنداریدکه مسیحیان به پیمان خود عمل خواهند کرد وبه پادشاهشان اعتماد نکنید، مرگ کمترین چیزی است که ما از آن می ترسیم، شهرهای ما را غارت و ویران خواهندکرد، مساجد ما را آلوده وبه زنا
2019/09/18 22:34
علمني موسى وعلمني الحسين علمني موسى أن النصر مع الصبر وأن لكل ظالم نهاية محتومة وبشعة علمني الحسين أن الشهادة في سبيل قضايا الأمة المقدسة نصر كبير علمني موسى أن بذل السبب أمر ضروري فلو لم يضرب البحر بالعصا لما انفلق وصار كل فرق كالطود العظيم علمني الحسين أن الطغاة في سبيل الدنيا والملك لن يحترموك ان خالفتهم ولو كنت عالما جليلا أو إماما كبيرا أو حتى ابن رسول الله بل سيفرطون بدمك وما أشبه الليلة بالبارحة كل الناس يعرف حال العلماء والمصلحين في المملكة السعودية والإمارات وغيرها علمني موسى أن الصدق مع الله والثقة به تسهل الصعاب وتصنع المعجزات وأن كل مافي الكون جند لله علمني الحسين أن الطغاة ليسوا فقط من يدعون الربوبيه ويكفرون بالله فقد يكونون من الذين يلبسون ثوب الإسلام ولكن سرعان ما يتضح غموضهم وينكشف زيفهم علمني موسى أن النفوس إذا أمنت العقاب تمادت في البغي والظلم فتكون ضحية تهورها وعنادها علمني الحسين أن المواقف هي التي تظهر معادن الرجال وليست الخطابات والدعوات ولنأخذ العبرة من أهل العراق الذين بايعوا الحسين فلما حصحص الحق والتقى الصفان خذلوه ونصروا أعداءه ذكرى عاشوراء @noroozi41
2019/09/09 22:08
72شہدائے کربلا *1 حضرت امام حسین* *2 حضرت عباس بن علی* *3 حضرت علی اکبر بن حسین* *4 حضرت علی اصغر بن حسین* *5 حضرت عبداللہ بن علی* *6 حضرت جعفر بن علی* *7 حضرت عثمان بن علی* *8 حضرت ابوبکر بن علی* *9 حضرت ابوبکر بن حسن بن علی* *10 حضرت قاسم بن حسن بن علی* *11 حضرت عبداللہ بن حسن* *12 حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر* *13 حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر* *14 حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل* *15 حضرت محمد بن مسلم* *16 حضرت محمد بن سعید بن عقیل* *17 حضرت عبدالرحمن بن عقیل* *18 حضرت جعفر بن عقیل* *19 حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی* *20حضرت أنس بن حارث اسدی* *21 حضرت مسلم بن عوسجہ اسدی* *22 حضرت قیس بن عشر اسدی* *23 حضرت ابو ثمامہ بن عبداللہ* *24 حضرت بریر ہمدانی* *25 حضرت ہنزلہ بن اسد* *26 حضرت عابس شاکری* *27 حضرت عبدالرحمن رہبی* *28 حضرت سیف بن حارث* *29 حضرت عامر بن عبداللہ ہمدانی* *30 حضرت جندا بن حارث* *31 حضرت شوذب بن عبداللہ* *32 حضرت نافع بن حلال* *33 حضرت حجاج بن مسروق مؤذن* *34 حضرت عمر بن کرضہ* *35 حضرت عبدالرحمن بن عبد رب* *36 حضرت جندا بن کعب* *37 حضرت عامر بن جندا* *38 حضرت نعیم بن عجلان* *39 حضرت سعد بن حارث* *40 حضرت زہیر بن قین* *41 حضرت سلمان بن مضارب* *42 حضرت سعید بن عمر* *43 حضرت عبداللہ بن بشیر* *44 حضرت وھب کلبی* *45 حضرت حرب بن عمر-شیخ الاسلام قیس* *46 حضرت ظہیر بن عامر* *47 حضرت بشیر بن عامر* *48 حضرت عبداللہ ارواح غفاری* *49 حضرت جون غلام ابوذر غفاری* *50 حضرت عبداللہ بن امیر* *51 حضرت عبداللہ بن یزید* *52 حضرت سلیم بن امیر* *53 حضرت قاسم بن حبیب* *54 حضرت زید بن سلیم* *55 حضرت نعمان بن عمر* *56 حضرت یزید بن سبیت* *57 حضرت عامر بن مسلم* *58 حضرت سیف بن مالک* *59 حضرت جابر بن حجاج* *60 حضرت مسعود بن حجاج* *61 حضرت عبدالرحمن بن مسعود* *62 حضرت بیکر بن حئ* *63 حضرت عمار بن حسن تائی* *64حضرت زرغامہ بن مالک* *65 حضرت کینانہ بن عتیق* *66 حضرت عقبہ بن سولت* *67 حضرت حر بن یزید تمیمی* *68 حضرت عقبہ بن سولت* *69 حضرت حبلہ بن علی شیبنی* *70 حضرت کنب بن عمر.* *71 حضرت عبداللہ بن یکتیر* *72 حضرت اسلم غلام ای ترکی رضوان الله تعالى عليهـم اجمعين*
2019/09/09 10:39
کتاب زوایای انحراف کتابی بسیار مهم #جهاد نویسنده: سید توحید قریشی حفظه الله جمع آوری کننده: ابوبکر السلفي الایراني نقد افکار #خوارج زمان و نصیحتی به علما و جوانان اهل سنت و جماعت
2019/09/09 01:25
ماجرای اعدام محمد کریم مبارز مصری توسط ناپلئون بناپارت بعد از مقاومت محمد کریم مبارز مصری، در مقابل فرانسوی‌ها و شکست او، قرار بر اعدامش شد، که ناپلئون او را فراخواند و گفت: سخت است برایم کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه می‌کرد، من به تو فرصتی می‌دهم تا ده هزار سکه طلا بابت غرامت سربازهای کشته شده به من بدهی... محمد کریم گفت: من الان این پول را ندارم اما صد هزار سکه از تاجران می‌خواهم، می‌روم تهیه می‌کنم و باز می‌گردم... محمد کریم به مدت چند روز در بازارها با زنجیر برای تهیه پول گردانیده ‌شد اما هیچ تاجری حاضر به پراخت پولی جهت آزادی او نشد و حتی بعضی طلبکارانه می‌گفتند که با جنگ‌ هایش وضعیت اقتصادی را نابسامان کرد پس نزد ناپلئون برگشت !! ناپلئون به او گفت: چاره ای جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر وطن خود می‌دانند... دانایی که برای جامعه‌ ای نادان مجاهدت می کند مانند کسی است که خودش را آتش می‌زند تا روشنایی را برای عده ای نابینا فراهم سازد !!! @noroozi42
2019/09/05 20:38
«امارت اسلامی افغانستان» را در YouTube تماشا کنید https://youtu.be/OZ_eakLATdM
2019/08/26 07:14
سخنان سخنگوی طالبان فیلم در زمان تحریک طالبان در کشور آلمان ضبط شده درباره قطع دست و قصاص به زبان،دری
2019/08/26 07:14
تربیت و تزکیه ۱-۲ علم مفید و علم غیر مفید #علم علم مفید علمی است که پرتوی آن در سینه و قلب پراکنده شود و پرده های شک و پندارهای غلط را از قلب بدرد. مراد از علم مفید، علم به ذات و صفات رب العالمین است و مراد علمی است که به وسیله آن، کیفیت بندگی خداوند معلوم شود. مثال این علم مانند شمع یا چراغ است که وقتی در قلب بنده ای قرار گیرد از پرتو و انوار آن، دل وی پر می گردد و تمام شک و پندارهای غلط، خواه در دین باشد یا دنیا، زایل می گردد و دروازه های يقين و حقیقت در تمامی امور باز می شود و تاریکی شهوت و اندوه از قلب دور می شود. علم حقیقی و واقعی همین است و علمی که این صفات و تأثیر را نداشته باشد، علم نیست و در واقع نام علم است. علم واقعی علمی است که در کنارش خوف الهی را داشته باشد و آن بهترین علم است. بهترین علم، علمی است که در کنارش عظمت و جلال خداوند باشد، وقتی این صفات در کنار علم قرار گیرد، آن علم، بهترین علوم است و خداوند دارندگان این علم را در کتاب خویش تعریف فرموده است: (انما يخشى الله من عباده العلماء ) (فاطر: ۲۸)؛ یعنی: جز این نیست که از خداوند، بندگان عالمش بیم دارند. بنابراین در کنار علمی که خشیت یعنی ترس خدا نباشد، آن علم، علم نیست و نه چنین شخصی می تواند عالم حقانی باشد، پس علامت عالم، ترس خداست و علامت خداترسی، اتباع از شریعت است. اگر کسی پایبند به شریعت نبود، بدانید که ترس خداوند هم در او نیست. علمی که به همراه آن رغبت دنیا، تواضع در مقابل ثروتمندان، ثروت اندوزی، تکبر، آرزوهای (بی جای بزرگ و غفلت از آخرت باشد، چنین علمی، علم نیست، و چنین عالمی از وارثین انبیا به شمار نمی رود. اگر در کنار علم خوف خدا داشتی، چنین علمی برایت سودمند است در غیر این صورت به ضررتوست. با علمی که ترس خدا باشد، بدان گونه که حقیقت آن بالا ذکر شد، چنین علمی در دنیا و آخرت سودمند است و علمی که متصف به این اوصاف نباشد در دنیا و آخرت مضر است، فرق علمای حقانی هم در همین است که علمای واقعی و حقانی دارای صفت خداترسی هستند و علمای دنیایی از خدا نمی ترسند و بر علم خود مغرور و متکبر هستند. T.me/noroozi41
2019/08/15 14:01
تربیت و تزکیه ۳ ـ قلب چگونه منور می شود؟ قلب چگونه می تواند منور باشد درحالی که بر آینه آن موجودات بیگانه نقش بسته است؟ چگونه می تواند به طرف خداوند متوجه گردد درحالی که هنوز در بند شهوتهای نفسانی است؟ چگونه می تواند شوق داخل شدن در بارگاه بلند خداوند متعال را داشته باشد، درحالی که هنوز از ناپاکی های غفلت پاک نشده است؛ چگونه می تواند برای فهم رموز اسرار توقع داشته باشد درحالی که از حرکات نازیبایش دست نکشیده است. وقتی آینه قلب منقش به دنیا و اشیای آن همچون مال، مقام ، آبرو، اولاد، ملک و املاک، خیالات، آرزوهای بیهوده و خواسته های باطل شده باشد، چنین قلبی چگونه می تواند روشن باشد. هرگاه تاریکی این چیزها از قلب دور شود، آنگاه گذر نور بر قلب خواهد افتاد. قلبی که با زنجیر خواهشات نفس بسته شده باشد و شب و روز به این فکر باشد که فلان چیز را بخورم، فلان لباس را بپوشم با فلان زن ازدواج کنم و فلان چیز را بخرم، صاحب چنین قلبی چگونه می تواند به سوی خداوند متوجه شود و به سوی او برود، به پاهای چنین شخصی زنجیر _ خواهشات بسته شده است و کسی که پایش زنجیر شده است چگونه می تواند راه برود. قلبی که از ناپاکی های غفلت پاک نشده باشد و هر وقت در غفلت به سر برد و آخرت را فراموش کرده باشد، چنین قلبی چگونه می تواند به بارگاه بلند خداوند داخل گردد و چگونه می تواند مقبول درگاه پاک خداوند قرار گیرد. پس همانطور که انسان ناپاک نمی تواند داخل مسجد شود، به همین ترتیب قلبی که از ناپاکی های غفلت پاک نشده باشد نمی تواند داخل بارگاه خداوند شود، یعنی مقبول نمی گردد. قلبی که از حرکات نازیبا، کارهای بیهوده و آرزوهای باطل بازنیامده و در انجام آن مشغول باشد، چگونه می تواند توقع فهم و پی بردن به رموز اسرار خداوند را داشته باشد. هرگاه از آن کارهای بیهوده (باز آمد و) توبه کرد آنگاه در او قابلیت فهم رموز اسرار پدیدار می گردد. T.me/noroozi41
2019/08/15 14:01
pin message
2019/08/14 21:59
❇️مسلمانان؛حکومت و سیاست ✳️آیا این عجیب نیست که کمونیسم حکومتی داشته باشد که بر آن قیمومت کند و فراخوان آنرا پراکند، سایر سیستم ها و نیز ملّیّت ها حکومتهایی داشته باشند که در راه آنها مبارزه کنند، ولی حکومتی اسلامی وجود نداشته باشد که برای اسلام کاری کند و از آن دفاع نماید؟ ❇️اسلامی که همۀ مزایای سایر مکاتب را داراست و از کاستیهای آنان مبرّا، اسلامی که نظامی جهانی را به مردم دنیا اعلام می دارد و برای دردهای معنوی و مادی ایشان راه حلهای اصولی ارائه می دهد و حتی رفع نیاز دیگران را وظیفۀ مسلمانان می شناسد، ❇️اسلامی که افراد را در مقابل یکدیگر مسئول می داند و قبل از آنکه مکتب های فوق بوجود بیایند، مترقّی ترین نظامها را برای جوامع بشری تدوین نموده است، ❇️اسلامی که در قرآنش می فرماید: «در میان شما مردمی را قرار دادیم تا دیگران را به سوی خیر فرابخوانید و از کارهای شرّ بازدارند و به سوی کارهایی که شما را به سعادت رهنمون گردد هدایت کنند.» ❇️ما به اسلام به صورت بنیان اعتقادی و اساسی زندگی خویش می نگریم، ما با آن چون شیوه ای قضایی نیرو گرفتیم، لذا درخواست اجرای قوانین آن را داریم. ما اسلام را چون ریسمانی و زنجیری محکم که ما را به یکدیگر می پیوندد، اصولی که نمی توانیم انکار کنیم و هدفی غایی و نهایی می نگریم.» ✳️ما شما را به اسلام، تعالیم، قوانین و رهنمودهای اسلام می خوانیم. اگر اینها را سیاست می گویید، آری سیاست ما همین است @noroozi41
2019/08/14 12:13
‌حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله رهبر دینی اهل سنت ایران : عید یک مسأله شرعی است و نمی‌توان بر اساس ماهواره و عید در چند کشور دیگر در اینجا نیز عید اعلام کرد عید یک موضوع تخصصی است . وقتی ما در تخصص پزشکی و مهندسی حق دخالت نداریم چرا عده‌ای در تخصص علما دخالت می‌کنند ؟! ناشر باشید T.me/noroozi41
2019/08/12 09:58
تکبیر تشریق *الله اڪبر الله اڪبر* *لااله الاالله والله اڪبر الله اڪبر ولله* *الحمـــد* یک مرتبه گفتن این الفاظ بعد از نماز فجر روز عرفه ‌(نهم ذوالحجه‌) تا بعد از نماز عصر روز (سیزدهم ذوالحجه) واجب ‌می‌باشد،‌که بمدت پنج روز، یا تعداد بیست و سه نماز است‌. تکبیرات تشریق بر چه کسانی واجب است؟ تکبیر تشریق، برمقیم، مسافر، منفرد و جماعت، زن و مرد، اهل شهر و دیهات برهمه واجب است. حکم فراموش شدن تکبیرات از امام اگر تکبیرات تشریق از امام صاحب فراموش شد، مقتدیها به صدای بلند خوانده در یاد او بیاورند. اگر شخصی تکبیرات تشریق را فراموش کند، و به همین حالت از مسجد برآمده و یا به کاری مشغول شده باشد، از ذمهٔ چنین شخصی تکبیرات تشریق ساقط می‌شود، اما اگر به جای خود نشسته باشد، فقط به خاطر درنگ و توقف تکبیرات تشریق از ذمهٔ وی ساقط نمی‌شود؛ بلکه گفتن آن ضروری است. حکم تکبیرات تشریق برای زنانی که حیض ونفاس دارند بر او تکبیر تشریق واجب نیست. تکبیر تشریق با نماز تعلق دارد. وچون بر او نماز واجب نیست، تکبیر تشریق هم نیست. T.me/noroozi41
2019/08/11 16:10
اطلاعیه عید قربان فتوای علمای بلوچستان. خاش T.me/noroozi41
2019/08/11 02:16
pin message
2019/08/11 02:11
اطلاعیه دارالإفتاء دارالعلوم زاهدان : روز عرفه : یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۰ عید سعید قربان : دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۱ T.me/noroozi42
2019/08/11 02:11
قربانی و احکام آن در فقه اهل سنت : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم:«من كان له سعة و لم يضحّ فلا يقربن مصلانا» رواه احمد، و ابن ابي شيبه، و الحاكم و قال صحيح الاسناد. پيامبر اكرم صلی الله علیه و سلم فرموده اند: كسي كه مال داشته و قرباني برايش واجب شود اما قرباني نكند به مصلّي ما نزديك نشود. و در حديثي ديگر می فرمایند: خيار امتي يضحون و شرار امتي لايضحون. يعني بهترين امت من كساني هستند كه قرباني مي كنند و بدترين امت من كساني هستند كه قرباني نمي كنند. و در حديثي ديگر فرموده اند: ألا اِن الاضحية من الاعمال المنجية، تنجي صاحبها من شر الدنيا و الاخرة. يعني آگاه باشید که قرباني كردن از اعمال نجات دهنده است، صاحبش را از شر دنيا و آخرت نجات مي دهد. قربانی بر چه کسانی واجب است:    بر هر مسلمانی که مقیم و مالک نصاب باشد، قربانی واجب است. مالک نصاب به کسی گفته می‌شود که در روزهای عید، اموال او به غیر از ضروریات زندگی (منزل مسکونی، وسیله‌ی نقلیه، لباس و ظروف و…)، به حد نصاب زکات که ۲۰ مثقال شرعی معادل ۸۷/۴۷۹ گرم از طلا یا قیمت این مقدار  برسد. در نصاب قربانی، گذشتن یک سال بر مال شرط نیست. قربانی بر فقیر و مسافر واجب نیست؛ اما اگر قربانی کردند، اجر کامل به آنها می‌رسد.   زنی که قیمت زیور آلات و دیگر اموال غیر ضروری‌اش به حد نصاب فوق برسد، قربانی بر او نیز واجب است. اگر سرمایه‌ی پدر و فرزندان بالغ، مشترک باشد و در صورت تقسیم به هر یک به اندازه نصاب کامل و یا بیشتر برسد، پس بر هر کدام از پدر و فرزندان، جداگانه قربانی واجب است. احكام قرباني:   قرباني در اصطلاح و عرف بر ذبح كردن حيواني بخاطر تقرب الي الله باشد اطلاق ميشود. قرباني يكي از شعائر اسلام و عبادتي مهم است كه از زمان حضرت آدم عليه السلام شروع شده است و بعد از حضرت آدم، هر قوم و ملتي داراي يك نوع قرباني بوده اند، حتي حضرت ابراهيم فرزند خويش را جهت قرباني به خدمت خداوند عرضه داشت و رسول اكرم نيز مأمور به ذبح كردن شدند.    خداوند متعال او را در سوره كوثر خطاب قرار داده مي فرمايد: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ یعنی پس، نماز بخوان براي پروردگارت و ذبح كن. مراد از نماز، نماز عيد است و مراد از ذبح قرباني است. رسول اكرم صلي الله عليه و سلم مدت «10» سال در مدينه مقيم شدند در تمام اين ده سال قرباني می كردند.    قرباني كردن ثواب بسياري دارد. پيغمبر اكرم صلي الله عليه و سلم فرموده اند: در روزهاي قرباني بعد از انجام عبادات فريضه، هيچ عبادتي اين قدر مقبول و پسنديده در درگاه الهي نيست و پيش از رسيدن قطرات خون قرباني به زمين، مقبول درگاه پروردگار ميگردد، لذا با شور شوق و با دل پر وسعت قرباني كنيد. و نيز رسول اكرم صلّي الله عليه و سلّم فرموده اند: به اندازه موهاي مذبوحه قرباني ثواب داده ميشود. پس اين سنت ابراهيمي و شرع محمدي را با شوق زياد و اخلاص دل بايد اداء كرد. چون در جايي كه به دستور خداوند متعال باشد به خاطر رضاي او نه تنها مال بلكه جان خود را قرباني كنيم. دعاي هنگام ذبح قرباني: شخصي كه طريقه ذبح كردن قرباني را ميداند بهتر آن است كه خودش ذبح كند و اگر نمي دانست كسي را دستور دهد و خود او نيز حاضر باشد. در وقت ذبح قرباني پيشاني آن را به طرف قبله نموده و «بسم الله الرحمن الرحيم » گفته و ذبح نمايد و بعد از ذبح قرباني اين دعا را بخواند: «الّلهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّيْ كَما تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّد صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْراهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلام» يا مي تواند اين دعا را بخواند: {اللّهُمَّ هذا مِنْكَ وَ لَكَ اَنَّ صَلاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيايَ وَ مَماتِيْ للهِ رَبِّ العالَمِيْنَ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فَلانِ ابنِ فَلان} @noroozi41
2019/08/05 11:28
اگر صدای خش خش قلم فرشتگان را می‌شنیدی که نامت را در زمرهٔ ذاکران می‌نویسند، از شوق گفتن«لا إله إلا الله» جان می‌دادی! @noroozi41
2019/07/18 09:16
سوال:✔️السلام علیکم استاد دیوبندی آیا این حرف درسته که در مجازی است که با زنان چشم سبز وچشم آبی ازدواج نکنید میگویند حدیث پیامبر(ص)است؟ پاسخ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ خیر این سخن کاملاًدروغ وکذب است وهیچ ثبوتی ندارد کسانی که به حضرت رسولﷺ  سخن دروغ نسبت میدهند عن علی رَضِیَ اللهُ عَنْهُ   قال: قال النبي ﷺ  لاتکذبوا علي فإنه من کذب علي فلیلج النار ترجمه::علی رضی الله عنه می گوید:نبی اکرم ﷺ   فرمود:سخنی را به دروغ به من نسبت ندهید زیرا کسی که به دروغ سخنی به من نسبت دهد وارد آتش می شود والله أعلم بالصواب https://t.me/noroozi41
2019/07/17 10:39
امام ابوحنیفه رح و حد زنا اشخاصی بی خرد نا فهم از امورات مسائل شرعی و اختلافی در آن و اجتهاد مجتهدین آمدند و بر یکی از اقوالات امام ابوحنیفه رح ردیه گرفتند ، و آن قول را بی دلیل از قرآن و سنت خطاب کردند و بلکه آن قول را قول غیر اسلامی و خلاف قرآن و سنت گفتند ، و این بی خردان نمی دانند که امان ابوحنیفه رح یکی از امامان اربعه و بزرگترین مجتهد در اسلام و سنت بوده است ، و هیچ فتوای را ایشان خلاف شریعت نداده است ، بلکه مطابق آیات قرآن ، سنت ، اجماع صحابه و ... فتوا دادند ، و اینها آمده از ایشان خرده میگرند ، و ایشان را جزء ائمه اربعه و امام اعظم نیز میدانند ، و اما مخالف این حرف شان ایشان را بر فتوا دادن غیر اسلامی متهم میکنند ، چه خوب گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم : اگر مجتهد اجتهاد کند و آن به خطا بره یک ثواب گرفته ، و مجتهد اجتهاد کرد و به حق رسید پس دو ثواب گرفته ( نگفته مجتهد که خطا رفته گناه کرده ویا فتوا و رایش غیر اسلامی است ) ولی این اشخاص بنام سلفی مجتهد به این بزرگی را متهم به فتوای غیر اسلامی میکند ، سبحان الله ، و اما پاسخ شبهه این بی خردان ! ولو استاجر امراه لیزنی بها فزنی لا یحد فی قول امام ابی حنیفه رح ( فتاوای قاضی خان ج ۴ ص ۴۰۷ ) ترجمه : اگر کسی زنی را اجاره گرفت و با آن زنا هم کرد در این صورت نزد امام ابوحنیفه رح حد ندارد . و ایشان مطابق اصول شان ( قران سنت و..) اجتهاد کرده است ، و این اشخاص بنان سلفی این فتوای ایشان را غیر اسلامی خطاب میکنند و ما هم از ایشان دفاع خواهیم کرد موارد استدلالی شان را بازگو خواهیم کرد در حالی که این قول امام فتوای مفتی در مذهب احناف نیست ، ( در آخر قول احناف را ذکر خواهم کرد ) تذکر : امام ابوحنیفه رخ فتوا بر صحیح بودن این چنین عملی نداده است ، امام ابوحنیفه رح این عمل را حرام میداند ، و اگر کسی مرتکب چنین عملی شود آن زنا هست ، و مرتکب گناه کبیره شده است ، اصول و ضوابط : الحدود تندر بالشبهات ، ( الجوهیره النیره ج ۲ ص ۳۱۳) حد با وجود شبهه ساقط میشود ! پس با وجود شبهه حد ساقط میشود ، در این صورت حتما در این چنین زنا شبهه ای هست ، که امام ابوحنیفه رح فتوا دادند که حد ندارد ، شبهات : 1_فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ پس آن زنانی را که ( به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید، ( نساء ۲۴ ) در این چون اجرت آمده و اجرت شبهه مهر است ، و مطابق اصول حد با وجود شبهه ساقط میشود . 2 _ ولا یصح النکاح الا بشهاده عند ثلاثه ، و قال مالک یصح من غیر شهاده ( رحمت الامه فی اختلاف الائمه ص ۲۰۵ کتاب نکاح ) ترجمه : نزد ائمه ثلاثه نکاح بدون شاهد صحیح نیست ، و امام مالک رح میفرماید : نکاح بدون شاهد صحیح است . در اینجا شبهه بر نکاح شده است ، و کسانی که میگویند ، شبهه مهر صحیح ولی نکاح را از کجا اثبات میکنی این هم قول امام مالک بر نکاح ، و مطابق اصول و ضوابط حد با وجود شبهه ساقط میشود . همچنین دو شبهه دیگر یکی از شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است و دومی از حضرت عمر رض ( مشکواه المصابه ج ۲ ص ۲۹۲ ) ( موطا امام مالک ص ۵۰۷ ) حد ساقط شد ولی تعزیر خیر ! از حضرت عباس رض روایت است : من اتی بهیمه فلا حد علیه ( جامع الترمذی : باب فیمن یقع علی بهیمه ) اگر کسی با حیوان عملی بدی کرد حد ندارد ، حالا غیر مقلدین از این حدیث نتیجه میگرند که بر این شخص هیچ سزای نیست ؟ هرگز مطلب اینجا نیست ، که این چنین شخص سزای نداشته باشد ، بلکه برای این تعزیر جاری میشود ، و تعزیر از حد سختر است ، و قول مفتی به و راجح ، موقف در نزد احناف : این هست که این چنین زنا حد دارد ، ولا حد بالزنا بالمستاجره له ای للزنا ، والحق وجوب الحد کالمستاجره للخدمه ( الدرالمختار الحصکفی ج ۶ ص ۴۶ ) التماس تفکر برادران بنام ( سلفی ) سلف را به غیر اسلامی بودن قول شان متهم نکنید ، در حالی که خود مدعی بزرگ تبعیت از سلف صالح را دارید ، و اونها را صالح هم میگوید ، پس نزنید تهمت یکم علم و فهم تان را ببرید بالا و مسائل و اختلافات امامان را با کینه بر مذهبش و تعصب بر عقیده خود نخوانید ، برهان الدین حنفی T.me/noroozi41
2019/07/17 10:37
این اکسیر در خانه کیست؟ 1. خوشبختی خانه در خدا پرستی است. 2. عزت خانه در دوستی است. 3. ثروت خانه در شادی است. 4. زیبایی خانه در پاکیزگی است. 5. پاکی خانه در تقوا است. 6. نیاز خانه در معنویات است. 7. استحکام خانه در تربیت است. 8. گرمی خانه در محبت است. 9. صفای خانه درمحبت است. 10. پیشرفت خانه در قناعت است. 11. لذت خانه در سازگاری است. 12. سعادت خانه در امنیت است. 13. روشنایی خانه در آرامش است. 14. رفاه خانه در حرمت و تفاهم است. 15. ارزش خانه در اعتماد و اطمینان است. 16. سلامتی خانه در نظافت و پاکیزگی است. 17. صفت خانه در انصاف و گذشت است. 18. شرافت خانه در لقمه حلال است. 19. زینت خانه در ساده بودن است. 20. آسایش خانه در انجام وظیفه است. https://t.me/noroozi41
2019/07/16 11:23
دریافت انرژی الهی خداوندا مرا کمک و یاری کن تا در راهی که تو برایم مقدر ساخته ای قدم گذارم و همواره در فیض و برکت تو روزم را با عشق و آرامش سرکنم. خداوندا تو را عاشقانه دوست دارم وکمکم کن تا در این عشق، دلدادگی و دوستی با تو پابرجا و ثابت قدم بمانم. خداوندا قلبمان را از عشق و محبت خودت متبرک گردان و همواره ما را از محدوده زمان و مکان برهان تا در پیوند مهر خداییت قرار گیریم و روزهایمان را در آغوش پر از خیر و برکتت سپری کنیم. الهی آمین @noroozi41
2019/07/16 11:22
شـــیطان ... یک دزد است ... و هیچ دزدی خانه خالی را سرقت نمیکند ! اگر شیطان زیاد مزاحمتان میشود ... بدانید ... در قلبتان گنجینه ای است... که ارزش دزدی را دارد... پـــــس از آن درست نگهداری کنید ... و آن گنجینه ★ایــــــــــمان★ است . @noroozi41
2019/07/15 07:42
#گفتار_حق قضیه ی نابودکردن علمای مذهب حنفی وایجاد تفرقه واختلاف وبدبینی مردم نسبت به علمای مذهب حنفی توسط #متسلفین_تاجیکستان وحمایت ازمتسلفین توسط حکومت وبعدازآن نابودی خودشان.... براستی نقشه ی مشابهه آن الان درایران وکشورهایی چون هندوپاکستان وافغانست...پیاده شده است اینبار کدام حکومت قصدبراندازی علمای مذاهب راتوسط متسلفین پیش روکارخود قرار داده هست.... #جوان_بیدارباش #سوزدل_حنفی https://t.me/noroozi41
2019/07/14 09:48
pin message
2019/07/14 09:48
شیخ محمد صالح پردل موضوع نصیحت به مهاجران افغان در ایران نشر صدقه جاریه است https://t.me/noroozi41
2019/07/14 09:39
همه‌ی ما عیب هایی داریم، بعضی ها را می‌دانیم و بعضی ها را نه. و برای پوشاندن هر عیبی، تلاش فراوانی نیاز است. اما، در گنجینه‌ی دلهایمان، لباسی داریم که،همه‌ی عیب‌ها را یکجا می‌پوشاند : لباس ِ تقوا ! ( ... وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ... ) الأعراف (26) ... و لباس تقوا بهتراست ... @noroozi41
2019/07/14 07:47
#پند شیخ ناصر الفهد -فك الله أسره- : در باب مقام علما مردم به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول: کسانی هستند که اگر صدق و راستگویی و فضل عالمی را دیدند او را دوست می‌دارند و تمامی اقوالش را بدون بررسی قبول می‌کنند و به خطا بودن آراءاش راضی نیستند و [به خاطر تعصب به او] بر دیگران می‌تازند، کتاب و سنت را نمی‌گیرند مگر بعد از اینکه با اقوال آن عالم تطبیق دهند، و این نوع تماما در باب عبادت احبار و رهبان (کشیشان و راهبان) است. و این نوع را خداوند متعال نکوهش کرده است. دسته دوم: کسانی هستند که اگر در عالمی خطایی دیدند یا اینکه در مسئله‌ یا مسائلی دچار لغزش شد، به تاختن به تمامی اقوالش چه حق و چه باطل، چه صحیح و چه نادرستش مبادرت می‌ورزند و این ناعادلانه، ظلم و پیروی از هوی و هوس است. راه مسلمانان پیروی از حق است هر جا که باشد، و حق این است که موافق کتاب و سنت باشد و هر گاه هر چیزی از آن دو بر او عرضه شد آن را قبول نماید. @noroozi41
2019/07/13 20:20
پیامبر اعظم (ص) میفرمایند: پنج چیز از سنت پیامبران است : 1. حیا ۲. بردباری ۳. حجامت_کردن ۴. مسواک_زدن ۵. عطرزدن @noroozi41
2019/07/13 10:20
اگر دنیاسهل و آسان می بود صبر یکی از دروازه های بهشت نمی بود به شخص صالحی گفته شد: صبر جمیل چیست؟ پاسخ داد:اینکه مبتلا وگرفتار شوی وقلبت بگوید الحمدلله.. @noroozi41
2019/07/13 10:19
pin message
2019/07/12 16:50
ساعات قبولی دعا اهمیت عصر جمعه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم از روز جمعه یاد کرد و فرمود: «فِیهِ سَاعَهٌ لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی یَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَیْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِیَّاهُ وَأَشَارَ بِیَدِهِ یُقَلِّلُهَا». (صحیح بخاری رقم ۹۳۵) در روز جمعه ساعتی است که اگر بنده‌ی مسلمان به آن برخورد کند و که ایستاده و نماز می‌خواند از خداوند چیزی مسألت نماید خداوند حتما نیازش را برآورده می‌کند و با دستش اشاره نمود که وقت کوتاهی است. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الْتَمِسُوا السَّاعَهَ الَّتِی تُرْجَى فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَیْبُوبَهِ الشَّمْسِ». (جامع ترمذی در روز جمعه ساعتی است که امید اجابت دعا در آن می‌رود آن را بعد از نماز عصر تا غروب خورشید جستجو کنید. https://t.me/noroozi41
2019/07/12 16:50
*آیامقام حضرت فاطمه بالاتر است یامقام حضرت عائشه؟به همراه دلیل؟* پاسخ: در این باره اختلاف است. اما شکی نیست که مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم از مقام حضرت علی کرم الله کرم الله وجهه بالاتر است. در جنت حضرت عائشه رضی الله عنها با رسول صلی الله علیه و سلم در بالاترین درجۂ جنت است و حضرت فاطمه رضی الله عنها با حضرت علی در درجه ای پایین تر قرار میگیرد. *در حدیث است که سه نفر از زنان به پایۂ کمال رسیده اند که یکی از آنان حضرت فاطمه است.* ❋ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: *فضلیت عائشه بر زنان همانند فضیلت گوشت بر بقیۂ غذاهاست.* https://t.me/noroozi41
2019/07/12 16:50
رویای به نور سپیده می آید، و در سپیده دم آرزوهایش لبخند خواهد زد T.me/noroozi41
2019/07/11 11:50
#تأملات گناه باعث عذاب می‌شود و استغفار باعث پاک و بخشیده شدن گناهان می‌شود و عذاب را دفع می‌کند و زندگی آرام و دلنشینی را به ارمغان می‌آورد ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴾ [هود: ۳] «از پروردگارتان آمرزش بخواهید (و #استغفار کنید) ، سپس به سوی او #توبه کنید، تا شما را به بهره‌ی خوبی بهره‌مند سازد.» أستغفر الله و أتوب إليه.. شیخ الإسلام ابن تيميه رحمه‌الله @noroozi41
2019/07/11 10:46
pin message
2019/07/11 09:56
قرآن باید محور اجتماع امت اسلامی و همه‌ی ملتهای اسلامی باشد مسلمانان باید از اوامر الهی درس بگیرند و همان طور که به فرمان الهی روزه می گیرند،نماز می خوانند؛دستور قرآن را در حفظ وحدت و یکپارچگی امت اسلام جدی بگیرند. متاسفانه امروز مسلمانان این دستور الهی و ندای قرآن را رها نموده و به جان هم افتاده اند و ضربات مهلک توسط مسلمان بر پیکر مسلمان وارد می شود و دشمنان اسلام به نظاره نشسته اند و تماشا می کنند. شکی نیست که همه مسلمین خواهان عزت اسلام هستند اما این مهم میسر نمی شود مگر با عملی کردن فرمان قرآن «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ»،علاج حل مسائل جهان اسلام بازگشت به قرآن است که در مقابل کفار سرسخت و مقاوم ، و در بین خود مهربان باشند. T.me/noroozi41
2019/07/11 09:56
1 - آدمها : « دروغ می گویند » تا « از چشم هم » نیفتند ، غافل از اینکه « دروغ » تنها چیزیست که ، آدمها را « از چشم هم» می اندازد .! 2 - « قدر » : « چیزهایی را که دارید » بدانید ، قبل از اینکه ، روزگار « به شما بفهماند » که «باید قدرشان را می دانستید .! » 3 - بجای اینکه از كسی « متنفر باشيد » او را از « دايرهٔ توجه تان » خارج کنید . 4 - بعضی از « انسان ها » به «خودشان قول داده اند » که تا « آخر عمر » در «برابر فهمیدن » مقاومت کنند .! 5 - اگر « به دنبال » یک « ناجی قدرتمند » می گردید ، تا « زندگیتان را » دگـرگـون نمـاید ، به « آینه ای که » : « در مقابلتان» قرار دارد « نگاهی بیندازید .! » @noroozi41
2019/07/11 09:55
اينجا دنياست چرا اين همه از دنيا مى نالى ، مگر ماهيتش را نمى دانى 1️⃣دنيا يك ساعت است،زندگى جاويد بعد از قيام ساعت است 2️⃣دنيا دارالغرور است،نه دارالخلود 3️⃣دنيا دار فناست،نه دار بقا 4️⃣دنيا سراب است،نه سر آب 5️⃣دنيا مزرعه آخرت است،نه آخرت(آخر تو) 6️⃣دنيا دار ابتلاست،نه دار سلام 7️⃣دنيا دار بى قرارى است ،نه دارالقرار 8️⃣دنيا دار آلام است ،نه جاى آرام 9️⃣دنيا دارالهموم است ،نه دارالجموم 🔟دنيا گذرگه عبور است،نه دارالسرور پس نه به خوشيهايش دل ببند و نه از ناخوشيهايش دل برنج و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم. @noroozi41
2019/07/10 21:29
اسامی بعضی از شاگردان و راویان امام اعظم رح عبدالله بن مبارک عبدالله بن یزیدمقری عبدالرزاق بن همام عبدالعزیز بن ابی رواد عبدالله بن یزید القرشی قاضی ابویوسف امام محمد زفر حسن داود طائی وکیع حفص بن غیاث حماد بن ابی حنیفه وغیرهم مما ذکرواهم المزی و الکفوی ❊ علامه سیوطی شافعی رح و ملا علی قاری، مشایخ و شاگردان امام صاحب را به تفصیل نوشته اند. اسامی بعضی اکابر که امام اعظم رح را مدح نموده اند . از متقدمین و متاخرین که مدحشان حسب حدیث: انتم شهداء الله فی الارض ... دلیل شرعی است. امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل یحیی بن معین علب بن المدینی شعبه عبدالله بن مبارک ابوداود بن جریح یزید بن هارون سفیان شداد بن حلیم مکی بن ابراهیم یحیی بن سعید قطان اسد بن عمرو عبدالعزیز بن رواد سیوطی ابن حجر مکی ذهبی ابن خلکان یافعی ابن حجر عسقلانی نووی غزالی ابن عبدالبر مالکی یوسف بن عبدالهادی حنبلی خطیب عبدالله بن داود جوینی صاحب قاموس شمس الائمه کردی دمیری عبدالوهاب شعرانی طحاوی سبط ابن الجوزی و غیره... بعضی کلمات مدحیه منقول از علمای مذکور: ابصر فقیه امام اورع عامل متعبد کبیرالشأن معرض عن الدنیا محتاج الیه فی الفقه ثقه قایم بالحجه اعلم افقه حافظ السنن والآثار حسن الرأی مجاهد فی العباده کثیر البکاء فی اللیل اعقل ذکی سخی موثر نقی کثیرالخشوع کثیرالصمت دائم التضرع صاحب الکرامات عابد زاهد عارف بالله مرید وجه الله بالعلم کمیت و کیفیت تفقه امام اعظم رح امام سیوطی بواسطه خطیب سماع ابی حمزه یشکری را از خود امام صاحب نقل کرده است که: حدیث را دیده و جانب دیگر نمی روم و در بین اقوال صحابه یکی را بر دیگری ترجیح داده اختیار می کنم و با تابعین مزاحمت و مقابله می کنم. و حضرت امام اعظم رح بقول خطیب خوارزمی ، 80/000 مسئله وضع نموده است. T.me/noroozi41
2019/07/10 21:26
شبهه تعطیلی شریعت: سكولارهايي كه به دنبال تعطيلي شرعيت هستند در گام نخست سعی می کنند تحکیم شریعت را در اجرای حدود خلاصه نمایند و در گام بعدی با آوردن توجیهاتی سعی در تاریخمند نمودن و ابطال اجرای حدود الهی خواهند نمود بسیاری از انهایی که میخواهند چنین امری را رنگ وبوی شرعی دهند همواره به مساله حد سرقت در خشکسالی زمان خلیفه دوم عمربن خطاب رضی الله عنه استناد می کنند و مدعی میشوند، حال که امام عمر حدی از حدود را تعطیل نمود چرا باید تعطیلی دیگر حدود را امری ناممکن و غیر قابل پذیرش دانست؟ این نوع استدلال ناشی از نگاهی سطحی به احکام ، ضوابط و مراحل حدود الهی دارد در این نگاه گمان می کنند هرکس در هر شرایطی از اموال دیگران بردارد حکم اسلام قطع دست وی است در حالی که حتی در برخی ازموارد اسلام نه اینکه دست بردن به اموال را حرام نکرده است بلکه مثلا برای شخصی که بخاطر گرسنگی جانش در خطر افتاده ، واجب نموده است از دیگران کمک بخواهد و اگر انان امتناع کردند میتواند از اموالشان بدون اجازه انها و دزدکی بردارد درهر صورت نباید فراموش کرد که حدود الهی با ضوابط الهی منضبط گشته اند و هیچ حدی قابل اجرا نیست تازمانی که تمامی شرایطی که شارع آنها را لحاظ نموده است تحقق یابد در خشکسالی دوران خلافت امام عمر از انجا که در این حالت اصل جامعه بر نیازمند بودن و فقر بود در چنین شرایطی امام عمر براساس ضابطه شرعی (فادروا الحدود بالشبهات) و اجرای فرمان الهی که می فرماید: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ حکم نمود که اگر سرقتی روی داد دستی بریده نشود چراکه احتمال شبهه اضطرار در چنان شرایطی بسیار قوی بود و واضح است که کمترین شبهه ها مانع اجرا حدود خواهند شد بنابراین انچه امام عمر انجام داد تعطیلی شرع الهی نبود بلکه برعکس اگرخلاف اینرا اجرا می کردند و مضطر را برخلاف نص ایه که می فرماید: (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) گناهکار و مجرم قلم داد می نمودند آنگاه باید پرسید چرا امام عمر شریعت الهی را تعطیل نمود و حد را برکسی اجرا نمود که شارع وی را معذور می داند نه زمانی که این فقیه بزرگ امری را بجای آوردند که دقیقا فرمان و حکم الهی بود.؟! @noroozi41
2019/07/10 10:27
#رسول_اللهﷺ: #ڪمڪ ڪردن الله بر سہ تن #حق است یڪے از آن سہ تن ڪسے است ڪہ میخواهد براے حفظ پاڪدامنے ازدواج ڪند #نشر_مطالب_صدقه_جاریه https://t.me/noroozi41
2019/07/10 10:22
تعریف از گناه اصرار بر گناه افتخار بر گناه دعوت بر گناه انجام این کارها خودش گناه زیادی محسوب میشه برادرم وخواهرم اگر گناه کردی و خداوند گناهت را پوشانده نیا و از گناهت تعریف نکن بر گناهت افتخار نکن کاری نکن دیگران بوسیله تو دعوت بر گناه شوند @noroozi41
2019/07/10 10:20
#سخنان هرگاه این اُمت دچار شکست و فشل شد، قطعا مسبب آن طمعِ دنیوی بوده است. مجاهدان به سببِ: طمعِ دل‌هایشان ودل‌بستن به دنیا و گناهانِ خلوت شکست می‌خورند. ابن مسعود رضی‌الله در مورد جنگ اُحُد می‌گوید : اگر در روز جنگ اُحُد قسم میخوردم که هیچیک از ما خواهان و وابسته‌ی دنیا نیست،احساس می‌کردم که قسمم صحیح است تا اینکه خداوند متعال این آیه را نازل کرد و خبر داد که یکی از اسباب شکست مسلمانان در جنگ اُحُد،وابستگی به دنیا بود. ۞مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۞ {آل عمران 152} بعضی از شما خواهان دنیا بود، و بعضی خواهان آخرت. سپس برای آنکه شما را آزمایش کند از (تعقیبِ) آنان منصرفتان کرد،(و پیروزی شما به شکست انجامید). التفسیر و البیان (۱/۵۱۰) @noroozi41
2019/07/09 08:02
زنده بودن حرکتی است افقی از گهواره تا گور اما زندگی کردن حرکتی است عمودی از فرش تا عرش... زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. ماموریت ما در زندگی "بی مشکل زیستن " نیست "با انگیزه زیستن است... "سلطان دلها"باش، اما دل نشکن. بگذار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یک نفر باش... پله بساز اما از کسی بالا نرو، دورت راشلوغ کن اما در شلوغی ها خودت را گم نکن... "طلا" باش اما خاکی... @noroozi41
2019/07/09 07:24
ایستگاه تاریخی اثر نقاشی چاه زمزم در سال ۱۸۰۷ م https://t.me/noroozi41
2019/07/08 10:55
فرضيّت حج: آخرین ارکان اسلام حج است. در قرآن شریف دربارۀ فرضیت حج فرموده شده است: وَلِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیهِ سَبِیلًا ؕ وَمَن کَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰلَمِینَ ﴿۹۷﴾ سورۀ آل عمران آیۀ 97 «و حج خانۀ خدا بخاطر الله جل جلاله بر آنانی فرض است که استطاعت رسیدن به آنجا را دارند. و هر کسی حج نکند، خداوند از جمله جهانیان بی نیاز است». در این آیت شریفه هم اعلان شده که حج فرض است و هم بیان شده است که حج فقط بر کسانی فرض است که استطاعت و توانائی رسیدن به آنجا را دارند. و در آخر آیت نیز اشاره گردیده است که افرادی که الله جل جلاله ایشان را استطاعت و توانائی ادای حج را داده است و آنها بازهم ناشکری نموده فریضۀ حج را بجا نمی آورند (چنانچه امروزه بسیاری از پولداران و ثروتمندان چنین اند) الله جل جلاله بی نیاز از همه است و بی پرواه از همه. زیرا حج نکردن اینها ضرری به خداوند نمی رساند بلکه به سبب این ناشکری و کفران نعمت، خود این بندگان ناشکر از رحمت وی محروم می شوند و خدا ناخواسته سرانجام ایشان سخت بد خواهد بود. در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد است: «هرکسی که الله تبارک و تعالی او را آنقدر دارائی عطا فرموده است که بتواند حج کند و او بازهم به حج نرود، خداوند پرواهش را ندارد که یهودی بمیرد یا عیسائی». (مشکات) برادرانم! اگر اندکی هم قدر و ارزش ایمان و اسلام در قلوب ما باقی است و ذره ای هم محبت و دلبستگی به الله و رسولش در ما موجود است، پس بعد از دانستن این حدیث، هیچ کسی از ما که توان رسیدن به آنجا را دارد، نباید از ادای فریضۀ حج محروم بماند. https://t.me/noroozi41
2019/07/08 07:58
تو از كدام بهترين هايى؟ تفاوت بشر تا بشر از زمين تا آسمان است، برخى فروتر از حيوانات و برخى فراتر از فرشتگانند و برخى ديگر در اين ميان، اما متفاوت با ديگرانند. بشر طبعاً كمال گراست هميشه مى خواهد از ديگران بهتر و برتر باشد، اما مشكل در اين است كه برخى از مردم ارزش هاى واقعى را نمى شناسند و كمال خويش را در ناكمالى مى بينند. پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و سلم برخى از برترى ها و بهترين ها و كمالات را اين گونه معرفى كرده اند: 1.بهترين شما كسى است كه قرآن را فرا گيرد و به ديگران بياموزد. "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (بخاري ،2027) 2.بهترين هاى شما، خوش اخلاق ترين هايتان هستند. "خياركم أحاسنكم أخلاقا" (بخاري،6035) 3.بهترين شما كسى است كه براى همسرش بهترين باشد. "خيركم خيركم لأهله" (ترمذى،3895) 4.بهترين شما كسى است كه غذا مى دهد و سلام مى كند. "خيركم من أطعم الطعام وردَّ السلام" (صحيح الجامع،3318) 5.بهترين شما كسى است كه از او اميد خير مى رود و آزارش به كسى نمى رسد. "خيركم من يُرجى خيره ويُؤمٓن شره" (ترمذى،2263) 6.بهترين شما كسى است كه قرض خويش را به بهترين وجه بپردازد. "خيركم أحسنكم قضاءً " (مسلم،1601) 7.بهترين شما كسى است كه عمر ش طولانى و عملش نيك باشد. "(خيرالناس ) من طال عمره وحسن عمله" (ترمذى،2329) 8.بهترين مردم،مفيدترين شان براى ديگران هستند. "خيرالناس أنفعهم للناس" (السلسلة الصحيحة،626) 9.بهترين مردم كسى است كه راست گفتار و پاك دل باشد. "(خير الناس )ذوالقلب المخموم واللسان الصادق " (صحيح الترغيب و الترهيب،2931) 10.بهترين دوست كسى است كه براى دوستانش بهترين باشد. "خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه" (ترمذى،1944) اينها بهترين ها از زبان رسول الله صلى الله عليه و سلم هستند،اكنون تو خود بگو، تو از كدام بهترين هايى؟ T.me/noroozi41
2019/07/08 07:52
عصبانیت باعث پوکی استخوان میشود زمان عصبانیت هورمون‌های اسیدی در بدن ترشح می‌شود که باعث اختلال در جذب کلسیم و در نتیجه به مرور زمان موجب پوكی استخوان میشوند یكی از بیماری‌هایی كه ارتباط مستقیم با نوع تغذیه دارد، پوكی استخوان است مصرف میوه و سبزیجات محیط اسیدی بدن را خنثی می‌كند و جذب املاح و ویتامین‌ها را افزایش می‌دهد از همراهى شما عزيزان كانال سپاس گذارم https://t.me/noroozi41
2019/07/07 10:22
شیطان بول میکند در گوشهای کسیکه نماز نمیخواند. عبد الله بن مسعود مي گويد: نزد رسول اللهﷺ از شخصي سخن بميان آمد. گفته شد: تا صبح، خواب است وبراي نماز، بيدار نميشود. رسول الله ﷺ فرمود: «شيطان در گوش‏هاي او، ادرار كرده است». صحیح البخاری(۱۱۴۴) وجامع الاحادیث الصحیح. | احادیث پیامبرﷺ https://t.me/noroozi41
2019/07/07 10:21
علماء دیوبند حضرت اقدس پیر ذوالفقاراحمد نقشبندی مجددی مدظلهم فرمودند: "علمای دیوبند ثابت کردند که مولویّت ،نام فقاهت امام اعظم ،جرأت امام‌مالک ،استقامت امام احمد ،اتباع سنت ابن دینار ،صفای قلب حضرت مجدد الف ثانی، بصیرت شاه ولی الله محدث دهلوی ،شهادت شاه اسماعیل شهید ،حکمت حضرت نانوتوی ،وجاهت حضرت شیخ الهند ،عظمت حضرت حسین احمد مدنی است. " خطبات فقیر نگارنده:محمدادریس حنفی https://t.me/noroozi41
2019/07/07 07:19
اولین دلیل فاسد شدن زنان سهل انگاری مردان است. علامه بکر ابوزید رحمه الله منبع: حراسة الفضيلة ص ١١٤ واقعا درست فرموده و این مسئله در زمان ما کاملاً هویدا است بویژه اینکه سهل انگاری مردان نسبت به زنان را درمورد لباس، رفتار، موبایل و... مشاهده می‌کنیم. @noroozi41
2019/07/06 08:01
#پند حاتم رحمه الله: به خلق نظر كردم: هر کس برای خودش یاری داشت؛ آنگاه که بر قبری گذر کردم، دیدم که تنهاست و یاری ندارد. پس نیکی هایم را یار خویش قرار دادم تا در قبر همراهم باشد. [مختصر منهاج القاصدین ۲۸] @noroozi41
2019/07/06 07:34
مرد از زن خیلی تنها تره! مرد نمیتونه به ناخوناش لاک بزنه و از ته دلش از خودش خوشش بیاد! مرد موهاش بلند نیست توی بی کسی کوتاش کنه و اینجوری لج کنه با همه ی دنیا! مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه دوستش گریه کنه خالی شه! مرد درداشو اشک نه،یه اخم خشن میکنه میچسبونه به پیشونیش! یه وقتایی،یه جاهایی،به یه کسایی باید گفت، میم.......مثل مرد https://t.me/noroozi41
2019/07/04 11:21
pin message
2019/07/04 11:13
گویند : عالمی روزی در کوچه دید دو کودک بر "سر یک گردو " با هم دعوا میکنند. به خاطر یک گردو یکی زد چشم دیگری را با چوب " کور " کرد. یکی را درد چشم گرفت و دیگری را ترس "چشم در آوردن ،" گردو را روی زمین رها کردند و از محل دور شدند. اون عالم رفت گردو را برداشت و شکست و دید ، "گردو از مغز خالیست." گریه کرد ... پرسیدند تو چرا گریه میکنی؟ گفت: از " نادانی و حس کودکانه ،" سر گردویی دعوا میکردند که "پوچ بود و مغزی هم نداشت.! دنیا نیز چنین است ، مانند گردویی است بدون مغز !! بر سر آن می‌ جنگیم و وقتی خسته شدیم و آسیب به خود رساندیم و یا پیر شدیم ، چنین رها کرده و برای همیشه می‌رویم ... T.me/noroozi41
2019/07/04 11:13
طوافِ کعبهٔ دل کُن اگر دلی داری دِل‌ست کعبهٔ معنی، گُل چه‌پنداری هزار بار پیاده طوافِ کعـبه کنی قبولِ حق نشود گر دلی بـیازاری #مولانا @noroozi41
2019/07/04 08:22
ﺍﺯ بزرگی ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻣﯽ؟ گفت:ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺍﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮﺩﻡ: 1.ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﺯﻕ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ، ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻡ! ۲. ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﺣﯿﺎ ﮐﺮﺩﻡ! ٣.ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ، ﭘﺲ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻡ ۴.ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﻡ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ، ﭘﺲ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪﻡ! ۵.ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ ﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣن ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺮﺩﺩ، ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻡ! ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ 5 ﺍﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽكنم. https://t.me/noroozi41
2019/07/04 06:50
كارهاى خوب، انسان را از مرگهاى بد، نگه مى دارد... صدقه پنهانى، خشم خدا را خاموش مى سازد... صله رحم، عمر را زياد مى كند، و هر كار نيكى، صدقه است. صدقه فراموش نشه @noroozi41
2019/07/04 06:49
این نماد هندوها است وبوداییان است لطفا از این استفاده نکنید https://t.me/noroozi41
2019/07/03 11:28
#حدیث عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِیَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». از ابو هریره رضى الله عنه روایت است که گفت: پیامبر ﷺ فرمود: «همین برای دروغگوییِ شخص کافی است که هرچه را که میشنود بر زبان آورد و باز گوید». مصنف ابن ابي‌شيبه [25617] @noroozi41
2019/07/03 11:06
فرض عین : بر هر مرد و زن مسلمان فرض است که علم عقاید صحیح اسلام را دریابد و احکام طهارت و نجاست و غیره را یاد بگیرد و نماز و روزه و تمام عباداتی را که شریعت بر او فرض و واجب کرده یاد بگیرد . و چیزهایی را که حرام یا مکروه شده ، بداند . کسی که دارای ملک نصاب باشد ، و به عبارتی داری مال و ثروت باشد ، بر او فرض است که احکام و مسایل زکات رابداند تا مطابق آن به پرداخت زکات اقدام نماید . و همچنین کسی که بر ادای حج قادر باشد ، بر او نیز فرض عین است که احکام و مسایل حج را بداند ، کسی که به مشاغل بیع و شرا و تجارت و صنعت و اجرت سر و کار دارد بر او فرض است مسایل و احکام آنها را بیاموزد . و کسی که بخواهد ازدواج کند ، مسایل و احکام ازدواج و نکاح و طلاق را باید یاد بگیرد . خلاصه ، هر کاری را که شریعت بر عهدهٔ انسان گذاشته است ، بر او واجب و لازم می آید تا علومی را که در ارتباط با احکام و مسایل ضروری دینی وی اند ، یاد گیرد و برای همین است که یادگیری آن بر هر مرد و زن مسلمان فرض شده است . علم تصوّف هم در فرض عین داخل است : احکام و مسایل مربوط به نماز و روزه ، همه فرض عین اند ، پس تحصیل علم آنها هم فرض عین می باشد . حضرت قاضی ثناءالله پانی پتی رحمه اللّٰه در تفسیر مظهری نوشته که : علم اعمال باطنی و محرّمات آن که در عرف به آنها « علم تصوّف » گفته می شود ، چون اعمال باطنی بر هر مسلمان فرض عین اند ، لذا علم آنها هم بر هر شخص فرض عین خواهد شد. مراد از فرض عین در اینجا آن مقداری است که تفصیل فرض و واجب اعمال باطنی در آن باشد مثلاً عقاید صحیحی که به باطن مربوط است یا صبر ، شکر ، توکل و قناعت که در شرایطی خاص فرض می شوند یا غرور ، تکبّر ، حسد ، بغض ، بخل و حرص دنیا که از نظر قرآن و سنّت حرام اند دانستن حقیقت آنها و طریقهٔ اجتناب از آنها بر هر مرد و زن مسلمان فرض است . معارف القرآن ، جلد ششم ص ۴۱۸ https://t.me/noroozi41
2019/07/03 10:55
اهمیت علم شرعی و یاد گرفتن و یاد دادن آن ابن القیم رحمه الله میفرماید: « هر کسی که علم را فرابگیرد تا اسلام را با آن زنده گرداند، او از صدیقینی است که درجه ومقامش بعد از درجه پیامبری است». و قال العلامة ابن القيم رحمه الله : « من طلب العلم ليحيى به الاسلام فهو من الصديقين و درجته بعد درجة النبوة » . مفتاح دار السعادة (1/ 121) @noroozi41
2019/07/03 10:53
#پند دکتر عبدالله الجعثین: «همه‌ی تلاشت را متوجه یک کار کن تا بتوانی به خوبی انجامش دهی و با انجام چند کار خودت را سردرگم نکن. آنکه در یک آن، دو خرگوش را تعقیب می‌کند هیچکدام را نمی‌گیرد!» @noroozi41
2019/07/02 09:17
#سه_دعا_را_هرگز_فراموش_نكنیم: اللهم إني اسألك حسن الخاتمة‌. پروردگارا من از تو پايان نيكى ميخواهم. اللهم ارزقني توبةً نصوحا قبل الموت. پروردگارا توبه نصوح را قبل از مرگ نصيبم كن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. پروردگارا اى دگرگون كننده قلبها قلبم را بر دينت ثابت بگردان. #الهی_آمین @noroozi41
2019/07/02 09:16
می گویند منبر را از چوب درخت گردو می سازند که بسیار محکم و با کیفیت است درخت گردو علاوه بر چوب مرغوب سایه و بار خوبی هم دارد. اما درخت چنار میوه ندارد سایه درست و حسابی هم ندارد، از آن چوبه دار میسازند. دعوای این دو درخت در شعر استاد شهريار شنیدنی ست: *گفت با طعنه منبری به چنار: سرفرازی چه میکنی؟ بی بار! نه مگر ننگ هر درختی تو؟ کز شما ساختند چوبه دار! *پس بر آشفت آن درخت دلیر، رو به منبر چنین نمود اخطار؛ گفت: گر منبر تو فایده داشت، کـار مردم نمی کشید به دار ! @noroozi41
2019/07/02 09:16
نام محمــد گُـل ایمـــان من است خاک رهش سرمهٔ چشمان من است سبد محمدی پر از گل شقایق است همـــهٔ پیام او رایحــهٔ حقایق است سخرآتش بدل ازعروج ماه یثرب است دل ودیده خـرم ازبزم پگاه یثرب‌است همه دم محمدی نام تو فریاد کنم دل غمــدیده ام بند غـم آزاد کنم چه شودخداکه دل تحفهٔ مصطفی کنم ز شــراب سنتـش جان و دلـم ضیا کنم همه لحظه نام تو ورد زبان امتت بود آیت محــبت به نشــان امتت تو نسیم مهربان صبحگاه دلمی تو سحر شرار پرگداز آه دلمی دل من هوای بستان رسول کرده است غم او تن مــرا زار و ملول کرده است همه عالم ز بهـارتو گلستان شده است ز چراغ تو جهان روشن و تابان شده است https://t.me/noroozi41
2019/07/01 09:14
#پند شیخ عبدالعزیز طریفی: «حسود بیش از آنکه به طرف مقابل ضربه بزند به او سود می‌رساند و با بدگویی از او باعث می‌شود مردم کنجکاو شده و به جستجوی او بپردازند و از او جز نیکی نبینند. بیشتر عرب، پیامبر صلی الله علیه وسلم را از طریق [بدگویی] قریشیان شناختند و در جستجویش برآمدند و پیرو او شدند.» @noroozi41
2019/07/01 09:09
رفت عَقل و رفت صبر و رفت یار این چہ عشق است این چہ دَرد است این چہ کار؟ @noroozi41
2019/07/01 09:08
چگونه با تو مُطلّای دل طلا نشود تو در دلم بنشینی و با صفا نشود مگرکه میشودآنجا که دافع ات خوانم به دور ازین دل عاشق غم وبلا نشود @noroozi41
2019/06/30 12:11
طبیــــعے استــــ... اگر ڪــشتے را در آب ببینے اما اگــر آب را در ڪشتے ببینے خطرناڪ استـــ... تو در قلبــღـ دنیا باش ولے دنیــا در قلب تو نباشد شبتون _ نورانی @noroozi41
2019/06/29 23:27
#پند ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: غلبه و چيرگی کفار (و مشرکین) که امروز به چشم می‌آيد، تمامی آن دست آوردهای گناه و کجروی خود مسلمانان است که منجر به تضعیف ايمانشان شده است، و هرگاه مسلمین با توبه و رجوع به پروردگار متعال، ايمان خود را کامل نمايند، نصرت و پيروزی الله عزوجل حتما آنها را همراهی خواهد کرد. آنطور که الله متعال ارشاد فرمودند: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139] «و سست و زبون نشويد و غمگين و افسرده نگرديد، و شما برتر (از ديگران) هستيد اگر كه به راستی مؤمن باشيد (و بر ايمان دوام داشته باشيد).» [ألجَوَابُ الْصَحِيح لِمَنْ بَدَّلَ دِينِ الْمَسِيح: لِـ (ابْنِ تَيْمِيَّة) رَحِمَهُ اللَّه الْجُزْء ج السادس ص 450] @noroozi41
2019/06/29 20:28
*خلاصه دین* دین نام دو چیز است: 1. عقائد 2. اعمال *عقائد:* عقائد در واقع بنیاد دین هستند اگر از آن یک چیز ضایع شود درواقع انسان به گمراهی کشیده میشود.به یاد داشته باشید عقائد مدار حق و باطل هستند. * اقسام عقائد:* 1.عقائدی که دار و مدار ایمان هستند آن عقائد را قبول کردن بر هر مسلمانی ضروریست.و کسی یکی از آن عقائد را انکار کند در کفر داخل میشود بطور مثال:(توحید، ختمِ نبوت، آخرت، نماز، روزہ و غیره) 2.قسم دوم عقائد .عقائدی هستند که دار ومدار اهل السنه والجماعه هستند.برای مشمولیت آن عقائد را قبول کردن ضروریست.کسی که آن عقائد را انکار کند از اهل سنه و الجماعه خارج میشود. به طور مثال(حیاه النبیاء علیهم السلام فی قبره،حضرت ابوبکر رضی الله عنه را خلیفه اول دانستن،ایصال ثواب و غیره) *اعمال* اقسام اعمال: 1.اعمال ظاهری ،تعلق آنها با اعضا است به طور مثال( نماز، روزہ، زکوه ،حج، تلاوت، وضو، غسل، تجارت، وغیرہ۔ ) 2.اعمال باطنی ،تعلق آنها با دل است به طور مثال( اخلاص، تواضع، خوف الله ، ریا کاری، تکبر، عجب وغیرہ۔) نام اعمال ظاهری متعلق احکام ’’فقہ‘است. نام اعمال باطنی متعلق احکام ’’تصوف‘است. تصوف در حقیقت تزكيه و اصلاح نفس می‎باشد که بهترین راهش بیعت و رابطه اصلاحی با مشایخ است و مقصد سلسله های تصوف همین است. *در فقه اهل السنه و الجماعه را چهار امام است: * 1. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمه اللہ، 2.امام مالک بن انس رحمه اللہ، 3. امام محمد بن ادریس شافعی رحمه اللہ۔ 4.امام احمد بن حنبل رحمه اللہ۔ این چهار امام برحق هستند. البته ضروریست از یک امام تقلید شود. *سلسله های متعدد اهل السنه و الجماعه در تصوف * 1.چشتیه،چنانکه به طرف حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمه الله منسوب است. 2.قادریه ، چنانکه به طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمه اللہ منسوب است۔ 3. نقشبندیه، چنانکه به طرف حضرت خواجه بهاء الدین نقشبندی رحمه اللہ منسوب است. 4. سهروردیه، چنانکه به طرف حضرت شهاب الدین سهروردی رحمه اللہ منسوب است۔ این چهار سلسله برحق هستند بعضی با مشایخ یک سلسله بیعت میکنند و بعضی به یک وقت با مشایخ هر چهار سلسله بیعت میکنند هر دو طریقه رائج و درست است. خیر خواه و خیر اندیش شما شیخ حنفی T.me/noroozi41
2019/06/28 14:48
بین اطفالتان تفاوت قائل نشوید. رسول اللهﷺ میفرماید: «از الله بترسید و میان فرزندانتان، با عدالت رفتار کنید». «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَیْنَ أَوْلادِکُمْ». بخاری (2587) https://t.me/noroozi41
2019/06/28 13:04
چرا ما هر جمعه سوره کهف را می‌خوانیم؟؟! سوره کهف شامل: ۴داستان ۴فتنه ۴کشتی نجات (۱) اصحاب کهف=فتنه دین قصه جوان‌های مؤمنی که در سرزمین کفر زندگی می‌کردند و قصد فرار و هجرت با دین توحیدی خود را داشتند. وقتیکه بین آنها و قومشان؛ درگیری ایجاد شد. پس خداوند با رحمت خود آنها را نجات داد؛ غار و حمایت آفتاب؛ وقتی بیدار شدند دیدند تمام روستا بصورت کامل مؤمن شده‌اند. ساحل نجات در آن؛ دوستی با صالحان است (۲)‌مالک دو باغ=فتنه مال و فرزند داستان مردی که خداوند به او نعمتی داد. پس فراموش کرد و نعمت خداوند را حقیر دانست و طغیان و سرکشی نمود و بر اصول ایمان تعدی کرد و شروع به شک و تردید در زوال نعمت کرد و شکر نعمت بجا نیاورد، بر خلاف نصیحت دوستش باعث هلاک کشت و محصول گردید. ندامت و پشیمانی در لحظه‌ای که سودی ندارد!! ساحل نجات در آن؛ معرفت حقیقت دنیا است. (۳) موسی و خضر=فتنه علم آن هنگامیکه از حضرت موسی علیه السلام سؤال شد که چه کسی از اهل زمین دانا و اعلم‌تر است پس فرمود: من، پس خداوند به او وحی نمود که شخصی است که از تو اعلم‌تر (در این علم) است. پس موسی سفر نمود تا از او بیاموزد که حکمت خداوند گاهی پوشیده می‌گردد ولی مدبر آن حکیم است. مثال...السفینه...الغلام ساحل نجات آن تواضع است (۴) ذی القرنین=فتنه قدرت و حاکمیت داستان پادشاه بزرگی که تمام علم و قدرت و شوکت را در خود جمع نمود و در زمین سیر و حرکت کرد تا به مردم خدمت کند و خیر و نیکی برساند. و بر ماجرای یأجوج و مأجوج با ساخت سد عظیم و خلل ناپذبر فایق آید و توانست از نیروهایی استفاده کند برای مردی که هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند!! کشتی و ساحل نجات آن؛ اخلاص است. کشتی نجات..... دوستی با صالحان: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» الکهف۲۸ معرفت حقیقت دنیا: «وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا» الکهف۴۵ تواضع: «قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا» الکهف ۶۹ اخلاص: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» الکهف ۱۱۰ راز درون سوره کهف را شناختید که باید روز جمعه خوانده شود و اثر پیشگیری آن در فتنه‌های دنیا و مصون ماندن از مسیح دجال!! هرگاه که روز جمعه بیاید به یاد دوستانم افتادم که برایشان دعا نمایم: بارالها؛ از آنها تمام بلاها را دورگردان و منزلت آنها را در زمین و آسمان افزون گردان و قدرتی در دین عطا نما و ابراز حق با حالتی نرم و متواضعانه و در سختی‌های روزگار آنها را صابر و بردبار قرار بده و در حالت افزونی نعمت شکرگذار... و هر جمعه بسوی کهف رهایی بخش. و درود و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم، و شفای تمام بیماران ما و بیماران مسلمانان و رحمت خداوند بر مردگان ما و مردگان مسلمین... آمین یا رب العالمین T.me/noroozi41
2019/06/28 12:54
آرایش غلیظ در بین بیگانگان شدن در مقابل بیگانگان.. ً چه بر سر این امت آمده است؟ آیا این همان امتی است که الله متعال وصفش می فرماید: «شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده اید» (آل عمران/110) متاسفانه امروزه شاهد هستیم! میان اکثر دختران و زنان که ادعای بودن هم دارند، چنین گناهانی دارد، به جای اینکه با عفت و پاکدامنی خود الگوی دیگر زنان شوند، با تقلید از زنان بازیگر و خواننده که در بین آنها فساد موج می زند، فساد را به جامعه و خانواده خود کرده اند، خواهرم..... خواهر مسلمانم: شما را نصیحت می کنم که دست از تقلید از زنان فاسد بردارید و حیا پیشه ، زیرا شما با ارزشتر از آن هستید که بازیچه ی نگاههای هوس آلود مردان بیگانه شوید و بدان هرکس حیا کرد، حیا برایش خیر است. را اشاره ای کافیست.... @noroozi41
2019/06/27 13:21
#اطلاعات_اسلامی اولین تیر انداز اسلام : سعد ابن ابی وقاص (رضی الله عنه) اولین قاری قرآن مدینه :مصعب ابن عمیر (رضی الله عنه) اولین موذن در مکه مکرمه :بلال (رضی الله عنه) اولین دانشگاه اسلام :خانه ارقم بن ابی الارقم (رضی الله عنه) اولین ملائکه ای که آدم را سجده نمود :اسرافیل اولین مسلمانی که به دار آویخته شد : خبیب بن عدی (رضی الله عنه) اولین ایرانی که مسلمان شد :سلمان فارسی (رضی الله عنه) اولین زنی که از مکه به مدینه هجرت نمود : لیلی بنت حشمه (رحمه الله علیه) اولین زنی که اسلام راپذیرفت :حضرت خدیجه (رضی الله عنها) اولین مولود مهاجرین در مدینه : عبدالله بن زبیر (رضی الله عنه) اولین زنی که به پیامبر شیر داد : ثویبه کنیز ابولهب اولین قاتل ومقتول : قاتل قابیل مقتول هابیل اولین شهری که پس از طوفان نوح بنا شد :صنعا اولین کسی که در مسجد الحرام منبر ساخت :امیر معاویه (رضی الله عنه) اولین مردی که صادقانه مسلمان شد سیدنا ابوبکرصدیق(رضی الله عنه)بود. اولین نوجوانی که مسلمان شد سیدنا علی مرتضی (رضی الله عنه)بود. اولین گردآورنده ی فقه اسلامی حضرت امام ابوحنیفه (رحمه الله علیه)بود. اولین حاکم اسلامی که لقب امیرالمومنین گرفت سیدنا عمرفاروق (رضی الله عنه)بود. اولین کسی که مردم را به تلاوت مصحف واحد فرا خواند: سیدنا عثمان بن عفان (رضی الله عنه) اولین قاضی صحابه در شام : سیدنا ابو دردا (رضی الله عنه) اولین صحابه ای که حق بر او سلام کرده وروز قیامت مصافحه اش می کند : سیدنا عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) اولین صحابه ثروتمند که وارد بهشت می شود : سیدنا عبدالرحمن بن عوف (رضی الله عنه) اولین صحابه که وارد بهشت می شود: سیدنا ابوبکر صدیق : (رضی الله عنه) اولین دختر صحابه ای که پیاده از مکه به مدینه هجرت کردند: سیده ام کلثوم بنت عقبه (رضی الله عنها) اولین صحابه ای که در غزوه دریایی مسلمانان وفات نمود : سیده ام حرام (رضی الله عنها ) T.me/noroozi41
2019/06/27 13:20
1