برید کانال جدید حرمسرا


11360 مستخدمًا

{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 2
زيارة الامس : 4
زيارة لمدة عام : 2829
کانال جدیدمون👆👆
2019/08/15 09:29
🔞خواهشمندیم افراد زیر18نرن🔞 ڪانالے بـ🚫ـدون سانـ🔞💦ـسور فیلمـ🎥ـهای هات😻🔥 گـ🎬ـیفــ🔞ـهای زیر نافـ😍ـے https://telegram.me/joinchat/AAAAAFUH-58aonf0pjqAAQ ⚫️🔞 فیلم های شـــب جمعه ای 🤐💦
2019/08/15 09:29
edit title
2019/07/08 13:37
پسری که مو میکاره کونیه پسر باید سرش مث سر کیرش صافففف باشه
2019/07/08 13:21
امروز یه راننده نیسان دیدم دماغشو عمل کرده بود کمربندشم بسته بود داشت لیتو گوش میداد واقعا چه بلایی داره سرمون میاد؟ این مملکت داره به کجا میره؟ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 13:21
دختـــــر باس هم تو دل برو بـــــاشه😍 هم رو کیـــــــر بروو😐.. باز از صفات دخترونه واستون میگم فعـــلا بدرود😂😂✋ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:58
. مشهديه میبینه مردم تو میدون جمع شدن. از پلیسه میپرسه: يره موگوم بری چی مردم اينجه لوكه رفتن؟!!🤔 پلیسه میگه:مشهدی هایی که لهجه دارن رو اعدام میکنن!! مشهديه میگه: اوه مای گاد واسه چی گلم؟؟؟!!!😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:58
‏رفتم خواستگاری بابای عروس گفت برای دخترم چکار میکنی؟ گفتم نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره😌😊 گفت چطوری؟ گفتم خب بهش آب نمیدم😌😃 نمیدونم چرا بالگد بیرونم کردن☹️😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:50
میدونین اگه ده تا دختر یه میلهء اتوبوس بگیرن چی ميشه؟؟ میشه یه سیخ جیگر، حرف نباشه، والسلام. فقط دُخیا یواش یواش و به نوبت بوسم کنید..... 😊😜😜 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:49
‏يارو به زنش خيانت كرده طلاقش داده رفته یکی دیگه رو گرفته، حالا با زن سابقش تو رابطه مخفيانه ست. پشمای شبکه جِمم ریخته...😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:48
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ 20 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺟﻮﻧﺸﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ تا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﺩختر 65 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻃﯽﮐﻨﺴﺮﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻻاااااااااااااﻣﺼﺐ ک. ص با ﺍﻧﺴﺎﻥ چیکار میکنه !!! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:24
دستم شکسته... از گچ بازش کردم. دکتر میگه:باید با جسم نرم بازی کنم دختراااااا بخشنده باشید😔 علیلم😕 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:22
دختره پست گذاشته بود از موش مى ترسم!!! منم زيرش كامنت گذاشتم بخاطر تو موهاشو ميزنم مرام تو خون منه😎😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:17
تویِ صفحه اينستاگرام عڪس نون و ماست گذاشته زيرش نوشته... "اين نان و ماست است ولى با تو ميشود نان و ماست و عشق" 😐 اين ڪـ.ـوصخلا رو نميبرن تيمارستان چرا؟ 😒😄😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:16
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻣﯿﮕﻪ : عزیزم من ﺣﻮﺻﻠﻪ سکس ﻧﺪﺍﺭﻡ ﯾﻪ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺮﯾﺰ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻧﺸﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕ ﺑﺪﻩ ... ﺩﺍﻣﺎﺩﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﯿﺸﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﺭﻭ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻧﺸﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﯿﺪﻩ! باﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﭼﮑﺎﺭ ﮐردی کصخل، زدی ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮﺍﺷﻮ ﺗﺮﮐﻮندی که ...😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:12
ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ میکردن ❤️ نه ، چیزه ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻨﺪ😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 12:12
چنتا ادمین فعال برا پست گذاشتن میخام اگ کسی مایله بیاد pv @maxii0
2019/07/08 11:54
Kul ft §erena Mix
Telegram:@Darushmalmir
😊👌👌 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 11:35
ی رقص وطنی کاملا متفاوت😍😍😍 عالیییییی ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 11:27
یک صابون خوب و با کیفیت و ملایم . . . . . . . . . . بهتر از یک دوس دختر لجباز و یه دنده‌ست😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 11:25
غضنفر میره آمریکا ، تو رستوران میخواد غذا سفارش بده ! میگه : هات داگ ،،!! گارسون میگه : to go ? غضنفر میگه : نه بیشعور !!! تو بشقاب!! 😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 11:23
من آخر نفهمیدم اینکه هی تو اخبار میگن : “وی خاطر نشان کرد” یعنی چی ؟!؟ این “وی” کیه که هی خاطره رو نشون میکنه ؟ پس کی میگیرتش ؟! چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟؟؟🤔😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 10:42
دختره عکس سلنا گومز و گذاشته پروفائلش بعد زده no pv تو عکس خودتو بزار اگه کسی اددت کرد من دهنشو میگام😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 10:41
فلج مغزی شدم😨😱 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 09:33
رخت شستنهای بعد از تو سوءتفاهم بود😍🤗😜😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 09:32
🎥 مسابقه خوانندگی در شرایط سخت...!! تحت هیچ شرایطی نباید خوندن رو قطع که 😰 ببینید کلیپ رو... 😉👍 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 09:31
Ey Vaay
Hamid Hiraad
#NEW ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/08 02:22
💰#پول #هیجان #لذت💰 😎میدونستین در کمترین حالت روزی 50هزار تومن میتونین در امد داشته باشین ؟؟ 😱یعنی ماهی 1ملیون 500هزار تومن !! فقط از هوش استعدادتون! اول ثبت نام بعد هیجان👇 http://hihazarat3.org/?referer=19102 ‼️سریع ترین سایت در واریز جایزه واریز کمتر از 12 ساعت💯💯👆👆 🔴با فیلترشکن وارد شوید
2019/07/08 00:10
💢پیش بینی زنده مسابقات ⛹‍♂🤾‍♂ 🔴بزرگترین کازینو آنلاین👌 ✔️تخته ✔️پوکر ✔️انفجار ✔️ورق 21 ✔️چهاربرگ ‼️سریع ترین سایت در واریز جایزه💯 http://hihazarat3.org/?referer=19102 🔴با فیلترشکن وارد شوید
2019/07/08 00:10
از شيخ دانايى پرسیدند: پلنگ را با مگس تفاوت در چیست؟!؟ شیخ دانا سر و ریش خود بخارانيد و همی گفت:🤔🤔 مگس را چو رینی، بینی...! و پلنگ را چو بینی برینی😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 23:00
حاضرین به خاطر پول تو این مسابقه شرکت کنین ؟😮😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 22:58
ایران در پنج بازی مقام اول رو در دنیا داره . . . . دختر بازی ! . کفتر بازی . . . . .. مسخره بازی . . دو دره بازی . . تلگرام بازی 😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 22:57
Doset daram
💮 @safhehay_zirkhaki 💮
👌👌😬😬👌 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 22:55
تنها دلیلی که باب اسفنجی پاتریک رو ول نمیکرد😋😂 👀 jook kilip👅
2019/07/07 22:14
چالش بطری پونه و باباش فقط آخرش 😂😂 👀 jook kilip👅
2019/07/07 22:14
دلم یک مـــــاشین زمان میخواهد.. بروم به زمـــــانی که که با دختره همسایه دکتر بازی میکردیم😂😂.از شما که آبی گرم نمیشه 👀 jook kilip 👅
2019/07/07 22:13
😂😂 خعلی باحاله 😂😂 دختر بچه ای روز اول مدرسه همینکه میره تو حیاط مدرسه شروع میکنه به گریه کردن.دورش را میگیرن که ساکتش کنن ولی بی فایده است.فکر میکنن شاید روز اوله و ترسیده و پدر ومادرش را میخواد.زنگ میزنن به پدرش که دخترتون خودش رو کشت از گریه و بیاین ببینین چشه؟؟پدرش میاد مدرسه و میگه چته؟؟چرا گریه میکنی؟؟دختر به پدرش میگه با این همه دختر چطوری من بزرگ شدم شوهر گیر بیارم ؟؟!!تا من بزرگ بشم پسرا تموم میشن😁پدرش به مسئولین میگه اجازه هست من یکساعت دخترم را ببرم و پس بیارم؟؟دخترش را میبره و بعد مدتی شاد و شنگول برمیگردونه مدرسه.از پدر میپرسن چی شد ؟؟کجا بردیش؟؟گفت بردمش مدرسه پسرونه و خیالش راحت شد که پسر به تعداد هست تا این بزرگ بشه😳😬😂 😂اینم از دخترهای امروزه😬😜 👀 jook kilip 👅
2019/07/07 22:13
خیلی قشنگه بخونید ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ بازيگوشى ﺑﻪ ﻧﺎﻡ غلام درس ميخواند. ﺭﻭﺯﯼ خانم معلمش كه از شيطنت هاي او به تنگ آمده بود با او دعواي سختي كرد و به او گفت كه در آينده هيچ چيز نميشود . غلام آنقدر در مقابل هم كلاسي هايش خجالت زده شد كه مدرسه خود را عوض كرد و تا سالها كسى از او خبر نداشت. بيست ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻥ ، ﺩﮐﺘﺮﺟﻮﺍﻥ ﺭﻋﻨﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﯼ ﺗﺸﮑﺮﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺣﺮﻑﺯﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝﮐﺒﻮﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﮐﺘﺮﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ، ﺩﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، پس از بررسی متوجه شد ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺷﺎخه ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ اون نظافتچی کسی نبود جز غلام ! ! ! ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﻦ غلام دکتر شده ؟ ! غلام هیچ گوهی نشد😂😜✋️ 👀 jook kilip 👅
2019/07/07 22:12
مارکو براش چی اوردی 😂😂👍 👀 @jook kilip👅
2019/07/07 22:10
رقص جدید 😍❤️ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 21:34
مردا نه تنها فرق بین رنگهارو نمیتونن تشخیص بدن بلکه فرق پلوپز و آرامپز و زودپز و نمیدونن به همشون میگه قابلمه😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 21:33
‏انقدر لباس ريختم تو لباسشويى،كه بنده خدا يه تعداديشو درآورده داره با دست ميشوره! ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 20:31
- من ازون دختراش نیستمااا چند روز بعد.. ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 20:28
+چندتا شنا زدی ابواسحاق ؟ -بیست تا کیان ، دیگه بیشتر نمیتونم دستام خسته شده ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 19:57
👌دختر است ديگر!😍😍 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 19:06
ینی پروفسور سمیعی هم تو بحث با پدر مادرش بگه "ولم کنید" بهش میگن ولت کردیم این شدی دیگه ! ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 18:40
‏کاش یکی بود بغلم میکرد میگفت نگران نباش منم مثل تو ریدم تو‌ زندگیم.. قرار بود جمله عاشقانه باشه نمیدونم چرا اینطوری شد ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 18:38
حالا باز خوبه دوستی و ازدواج مجازی مهریه نداره☺️ . . . . . و گرنه الان همتون زندان بودین😐😆😂 ‌‌‌‌ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 18:38
‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد. یه بار بابام اومد مدرسه به ناظم گفت یه چوب داخلش بکن که شیلنگه خراب نشه ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 18:38
pin message
2019/07/07 18:37
چنتا ادمین فعال برا پست گذاشتن میخام اگ کسی مایله بیاد pv @maxii0
2019/07/07 18:37
واسه تولد بچه هفت ساله لپ تاپ و تلسکوپ خریدن 💻 🔭 منم همسن این بودم حوصله م سر میرفت، میگفتن: واسه هواپیما دست تکون بده واست بوق میزنه ✋ ✈️ 😐😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 18:36
اینم فیلم خاک برسری به درخواست دوستان ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 17:32
این دوربین مخفی سیخ کردن تو باشگاه مختلط😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 17:06
من حتی اگر بمیرمم مامانم‌‌ میاد سر قبرم‌ میگه : ببین بچه فلانی نصف توعه ولی زندس!!😂😂😐 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 17:04
جیندا بازی لاکچری 😍😍😍❤️❤️ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 17:03
#رقص 😍❤️ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 16:53
Bachehay mahal
💮 @safhehay_zirkhaki 💮
👌👌😊 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 16:05
وقتی گرمه، برق هم رفته😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 16:04
وقتی دوس دختر قبلیتو میبینی😂😁😳 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 15:14
آخ 😱😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 15:13
‏- ابواسحاق؟! + برو کنار کیان، میخواهم ضربه آزاد بزنم ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 14:31
خوشبختی یعنی توی سوئیس گاو باشی ولی توی این برهه از تاریخ در ایران، آدم نباشی ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 12:37
بریم ورزش 😊💪 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 12:09
بازگشت همه بسوی اوست😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 12:05
حالم مثل حال پسری که خونه خالی داره دوس دختر پایه داره ترامادول و اسپری و یه کمر پر هم داره ولی یه همسایه خایمال داره و نمیتونه کاری کنه :( ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 12:04
یه رقص ببینید شاد شید 😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 11:32
دوس دختری که بهت مــمــه نده شبیه مرغیه که دونش بدی ولی تخم نزاره !! همه شارژ پنجی هام حرومت عن خانم😑 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 11:29
به دوست دخترم میگم شیشه ماشینو دودی کردم توش اصلا دیده نمیشه میگه من نمیخورمش😏 مگه شیشه دودی رو میخورن؟😂😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 11:27
#رقص #وطنی ⭕️jook kilip👅
2019/07/07 11:26
عربے بلدے ؟! خــــو البکیـــــــرم😂😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 11:26
میگن ختنه حس جنسی مرد رو یک پنجم میکنه فک کن یک پنجم شده میخوان زمین و زمان رو بک..ن ، اگ کامل بود چی میشد؟! 😂🙈🙈🤔 ⭕️jook kilip👅
2019/07/07 11:26
اینم برا ده شصتیا😍😍😊 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 10:07
وقتی میخوای جلو دخترای فامیل برقصی😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 10:00
این ترفند واقعا عالیه😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 09:57
قزوينيه 12 سال بچه دار نميشده به زنش ميگه بيا يه بار از جلو امتحان كنيم😂😂 ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 09:55
Bari Behar Jahat (Ft Zal)
Shayea
‌#NEW ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 09:54
تنها رمز موفقیت در ایران صبر کردنه. به این صورت که انقدر صبر میکنی تا بمیری و خوشبخت شی. ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 00:53
چرا هیچ مریضی حق ندارد به پزشک بگوید: «نسخه‌ات مرا خوب نکرد؛ پولم را پس بده!» یا «نسخه‌ات حال مرا فقط کمی بهترکرد؛ بنابراین نصف پولم را پس بده!» اگر روزی چنین رسم شود، بی‌تردید همه دکترها حتی بی‌استعدادترین‌شان به فکر معالجه‌ی جدّی مریض‌هایشان می‌افتند؟ ⭕️ @jook_kilip 👅💦
2019/07/07 00:50
1