واکینگ دد


759 مستخدمًا

سریال واکینگ دد فصل 1 تا اخر
{links} {LinksTitle}
{/links}
زيارة اليوم : 0
زيارة الامس : 0
زيارة لمدة عام : 135
فیلمبرداری فصل دهم رسما از امروز آغاز شد و طبق گزارشات، امروز فیلمبرادی درون استودیو درجریان بود و دست اسپویلرها کوتاه ماند 📆2019/5/6 📆1398/2/16
2019/05/06 20:07
#سریال مردگان متحرک یا the walking dead فصل نهم به صورت کامل 🔥#Season09 E1 480p 720p E2 480p 720p E3 480p 720p E4 480p 720p E5 480p 720p E6 480p 720p E7 480p 720p E8 480p 720p E9 480p 720p E10 480P 720p E11 480p 720p E12 480p 720p E13 480p 720p E14 480p 720p E15 480p 720p E16 480p 720p 📥تمام لینک های دانلود فصل نهم 📥 ♻️اتمام فصل نهم امیدواریم که کانال ما براتون چیزی کسر نذاشته باشه♻️ 🔥با همت همه ادمین های کانال برای فصل دهم آماده باشید🔥 #Download | #season09 | ♻️All episodes season 09♻️
2019/04/04 11:58
لینک های دانلود تمام قسمت های فصل نهم در پست زیر👇👇👇
2019/04/04 11:58
📚 زیرنویس کامل فصل 8 متناسب با همه فرمت ها 🆔 @walkingdedSeries
2019/01/29 12:20
🔰دانلود فصل هشتم سریال واکینگ دد با کیفیت 720: 📥قسمت 00: http://cutt.us/Oh6aO 📥قسمت 1: http://cutt.us/m9Xtp 📥قسمت 12 http://cutt.us/Qm0cD 📥قسمت 3: http://cutt.us/tro7P 📥قسمت 4: http://cutt.us/2WUW4 📥قسمت 5: http://cutt.us/cLEb2 📥قسمت 6: http://cutt.us/kGO20 📥قسمت 7: http://cutt.us/nhtjN 📥قسمت 8: http://cutt.us/zFgtd 📥قسمت9: http://cutt.us/LEvxv 📥قسمت 10: http://cutt.us/LqpeI 📥قسمت 11: http://cutt.us/SBJY8 📥قسمت 12: http://cutt.us/LFJDu 📥قسمت 13: http://cutt.us/GsBBW 📥قسمت 14: http://cutt.us/OZU3U 📥قسمت 15: http://cutt.us/9U9ES 📥قسمت 16: http://cutt.us/I5zKV 🆔 @walkingdedseries
2019/01/29 12:19
S08 - E03
2019/01/29 12:17
دانلودفصل هشتم سریال سریال مردگان متحرک #The_Walking_Dead زبان اصلی با زیرنویس چسبیده کیفیت:480p
2019/01/29 12:17
S08 - E02
2019/01/29 12:17
S08 - E01
2019/01/29 12:17
S08 - E04
2019/01/29 12:17
S08 - E05
2019/01/29 12:17
S08 - E06
2019/01/29 12:17
S08 - E08
2019/01/29 12:17
📚 زیرنویس کامل فصل 7 متناسب با همه فرمت ها 🆔 @walkingdedSeries
2019/01/29 12:16
🔰دانلود فصل هفتم سریال واکینگ دد با کیفیت 720: 📥قسمت 00: http://cutt.us/UaU3l 📥قسمت 1: http://cutt.us/R5fQ5 📥قسمت 2: http://cutt.us/VQqPJ 📥قسمت 3: http://cutt.us/TrIMk 📥قسمت 4: http://cutt.us/CUw4b 📥قسمت 5: http://cutt.us/MQBDF 📥قسمت 6: http://cutt.us/I436I 📥قسمت 7: http://cutt.us/y1zCo 📥قسمت 8: http://cutt.us/6TXiA 📥قسمت 9: http://cutt.us/IAtAM 📥قسمت 10: http://cutt.us/qM8Jj 📥قسمت 11: http://cutt.us/El5xK 📥قسمت 12: http://cutt.us/z6fiV 📥قسمت 13: http://cutt.us/N9NMb 📥قسمت 14: http://cutt.us/QvjRV 📥قسمت 15: http://cutt.us/xT4ON 📥قسمت 16: http://cutt.us/HXXou 🆔 @walkingdedseries
2019/01/29 12:15
زیرنویس فارسی تمامی قسمت های فصل هفتم
2019/01/29 12:15
S07 - E16
2019/01/29 12:15
S07 - E06
2019/01/29 12:15
دانلود فصل هفتم سریال «مردگان متحرک» #The_Walking_Dead زبان اصلی کیفیت: 480p
2019/01/29 12:15
S07 - E01
2019/01/29 12:15
S07 - E02
2019/01/29 12:15
S07 - E03
2019/01/29 12:15
S07 - E04
2019/01/29 12:15
S07 - E05
2019/01/29 12:15
S07 - E11
2019/01/29 12:15
S07 - E07
2019/01/29 12:15
S07 - E08
2019/01/29 12:15
S07 - E09
2019/01/29 12:15
S07 - E10
2019/01/29 12:15
S07 - E15
2019/01/29 12:15
S07 - E12
2019/01/29 12:15
S07 - E13
2019/01/29 12:15
S07 - E14
2019/01/29 12:15
📚 زیرنویس کامل فصل 6 متناسب با همه فرمت ها 🆔 @walkingdedSeries
2019/01/29 12:13
🔰دانلود فصل ششم سریال واکینگ دد با کیفیت 720: 📥قسمت 1: http://cutt.us/5798Y 📥قسمت 2: http://cutt.us/WauEk 📥قسمت 3: http://cutt.us/bOdx5 📥قسمت 4: http://cutt.us/aKyDb 📥قسمت 5: http://cutt.us/MjFCw 📥قسمت 6: http://cutt.us/F0vxW 📥قسمت 7: http://cutt.us/49L2E 📥قسمت 8: http://cutt.us/bQ2Xp 📥قسمت 9: http://cutt.us/2CSN2 📥قسمت 10: http://cutt.us/WDqbU 📥قسمت 11: http://cutt.us/6MnTa 📥قسمت 12: http://cutt.us/FuBle 📥قسمت 13: http://cutt.us/UcJUy 📥قسمت 14: http://cutt.us/PpkD 📥قسمت 15: http://cutt.us/VQegH 📥قسمت 16: http://cutt.us/EiLG1 🆔 @walkingdedseries
2019/01/29 12:12
دانلود فصل ششم سریال «مردگان متحرک» #The_Walking_Dead زبان اصلی کیفیت: 480p
2019/01/29 12:10
S06 - E01
2019/01/29 12:10
S06 - E02
2019/01/29 12:10
S06 - E03
2019/01/29 12:10
S06 - E07
2019/01/29 12:10
S06 - E04
2019/01/29 12:10
S06 - E05
2019/01/29 12:10
S06 - E06
2019/01/29 12:10
S06 - E13
2019/01/29 12:10
S06 - E08
2019/01/29 12:10
S06 - E09
2019/01/29 12:10
S06 - E10
2019/01/29 12:10
S06 - E11
2019/01/29 12:10
S06 - E12
2019/01/29 12:10
S06 - E14
2019/01/29 12:10
S06 - E15
2019/01/29 12:10
S06 - E16
2019/01/29 12:10
زیرنویس فارسی تمامی قسمت های فصل ششم
2019/01/29 12:10
📚 زیرنویس کامل فصل 5 متناسب با همه فرمت ها 🆔 @walkingdedSeries
2019/01/29 12:10
🔰دانلود فصل پنجم سریال واکینگ دد با کیفیت 720: 📥قسمت 1: http://cutt.us/R902F 📥قسمت 2: http://cutt.us/qELrG 📥قسمت 3: http://cutt.us/pHhpX 📥قسمت 4: http://cutt.us/rk46T 📥قسمت 5: http://cutt.us/ZHmhW 📥قسمت 6: http://cutt.us/JCBXj 📥قسمت 7: http://cutt.us/fK6mJ 📥قسمت 8: http://cutt.us/RwmQy 📥قسمت9: http://cutt.us/1DH5r 📥قسمت 10: http://cutt.us/56n0T 📥قسمت 11: http://cutt.us/INOZv 📥قسمت 12: http://cutt.us/lxLJB 📥قسمت 13: http://cutt.us/ZZcIk 📥قسمت 14: http://cutt.us/prsVj 📥قسمت 15: http://cutt.us/6JI6d 📥قسمت 16: http://cutt.us/XZ0IX 🆔 @walkingdedseries
2019/01/29 12:09
📚 زیرنویس کامل فصل 4 متناسب با همه فرمت ها 🆔 @walkingdedSeries
2019/01/29 12:08
دانلود فصل پنجم سریال «مردگان متحرک» #The_Walking_Dead زبان اصلی کیفیت: 480p
2019/01/29 12:08
S05 - E01
2019/01/29 12:08
S05 - E02
2019/01/29 12:08
S05 - E03
2019/01/29 12:08
S05 - E04
2019/01/29 12:08
S05 - E07
2019/01/29 12:08
S05 - E05
2019/01/29 12:08
S05 - E06
2019/01/29 12:08
S05 - E12
2019/01/29 12:08
S05 - E08
2019/01/29 12:08
S05 - E09
2019/01/29 12:08
S05 - E10
2019/01/29 12:08
S05 - E11
2019/01/29 12:08
S05 - E13
2019/01/29 12:08
S05 - E14
2019/01/29 12:08
S05 - E15
2019/01/29 12:08
S05 - E16
2019/01/29 12:08
زیرنویس فارسی تمامی قسمت های فصل پنجم
2019/01/29 12:08
🔰دانلود فصل چهارم سریال واکینگ دد با کیفیت 720: 📥قسمت 1: http://cutt.us/YC6nw 📥قسمت 2: http://cutt.us/RUeV9 📥قسمت 3: http://cutt.us/7NRDY 📥قسمت4: http://cutt.us/XdDwg 📥قسمت 5: http://cutt.us/UMqgG 📥قسمت 6: http://cutt.us/S9vqy 📥قسمت 7: http://cutt.us/5xhkZ 📥قسمت 8: http://cutt.us/Vy6nK 📥قسمت 91: http://cutt.us/TzbgM 📥قسمت 10: http://cutt.us/rs9op 📥قسمت 11: http://cutt.us/CubRs 📥قسمت 12: http://cutt.us/bPLNf 📥قسمت 13: http://cutt.us/k9hgZ 📥قسمت 14: http://cutt.us/KW6bS 📥قسمت 15: http://cutt.us/KBsyI 📥قسمت 16: http://cutt.us/Hl7MP 🆔 @walkingdedseries
2019/01/29 12:07
زیرنویس فارسی تمامی قسمت های فصل چهارم
2019/01/29 12:06
S04 - E16
2019/01/29 12:06
S04 - E15
2019/01/29 12:06
S04 - E14
2019/01/29 12:06
1